Tìm kiếm
Close this search box.

Thủ tục và hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty mới nhất

Thay đổi vốn điều lệ
Nội dung chính:

Tháng đầu năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể với 13,5 nghìn doanh nghiệp mới thành lập có số vốn đăng ký là 151,5 nghìn tỉ đồng. Cùng với đó, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tính tới ngày 20/01/2024 đạt 2.36 tỷ USD, tăng 40.2% so với cùng kỳ năm trước. Đây không chỉ là một dấu hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế mà còn thể hiện sức hút của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh và tăng trưởng doanh thu, nhiều doanh nghiệp cân nhắc về việc thay đổi vốn điều lệ công ty trong thời gian tới. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về các thủ tục và lưu ý quan trọng khi điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin và nắm bắt cơ hội trong thời kỳ đầy thách thức này.

Văn bản quy định về thay đổi vốn điều lệ công ty

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể có nhu cầu tăng nguồn vốn để tham gia vào các dự án lớn hơn hoặc mở rộng quy mô công ty. Ngược lại, khi doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính và muốn điều chỉnh quy mô hoạt động hiện tại, lựa chọn giảm vốn điều lệ là giải pháp phù hợp. 

Dưới đây là những trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phát triển và thích nghi với biến động của môi trường kinh doanh.

Tăng vốn điều lệ công ty

Tăng vốn điều lệ là quá trình gia tăng số vốn mà một doanh nghiệp đầu tư vào công ty, nhằm mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. Quá trình này thường đi kèm với việc điều chỉnh cấu trúc và quyền sở hữu vốn góp của các thành viên trong công ty.

Thủ tục tăng vốn điều lệ
Tăng vốn điều lệ công ty

Tùy thuộc vào loại hình công ty và mục tiêu cụ thể, quy trình tăng vốn điều lệ sẽ đòi hỏi tuân thủ các quy định khác nhau. Cùng tìm hiểu về các trường hợp tăng vốn dưới đây:

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một chủ sở hữu duy nhất, do đó tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên phải tuân thủ trong các trường hợp sau:

 • Chủ doanh nghiệp tự góp thêm vốn.
 • Chủ công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân, tổ chức khác.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH đa thành viên có thể điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty thông qua hai hình thức:

 • Gia tăng vốn góp của từng thành viên hiện có.
 • Tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới gia nhập công ty.

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần có quyền phát hành thêm cổ phiếu hoặc tăng giá trị cổ phiếu hiện có. Tức là tăng vốn thông qua các hình thức:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 • Chào bán cổ phần ra công chúng đối với công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư khác.
 • Chi trả cổ tức bằng chính cổ phần công ty.

Giảm vốn điều lệ công ty

Giảm vốn điều lệ là quá trình giảm số lượng vốn góp ban đầu của một doanh nghiệp. Quá trình này có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp:

Giảm vốn điều lệ công ty
Giảm vốn điều lệ công ty

Công ty TNHH một thành viên

Để giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên doanh nghiệp phải đáp ứng các kiều kiện sau:

 • Nếu công ty đã kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên và đảm bảo thanh toán đủ các nghĩa vụ tài sản, công ty có thể hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty.
 • Nếu chủ sở hữu không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vốn đã đăng ký góp, họ buộc phải đăng ký giảm vốn bằng số vốn đã góp trong thời hạn quy định.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên doanh nghiệp phải đáp ứng các kiều kiện sau:

 • Công ty có thể hoàn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ, nếu công ty đã kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên và đảm bảo thanh toán đủ các nghĩa vụ tài sản.
 • Các thành viên công ty không hoàn thành góp vốn hoặc không tuân thủ thời hạn góp vốn đã cam kết khi thành lập công ty.
 • Công ty thực hiện mua lại phần vốn góp của thành viên nếu họ không tán thành quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc tái cơ cấu, bổ sung, sửa đổi nghĩa vụ của thành viên hay giải thể công ty. 

Công ty Cổ phần

Để giảm vốn điều lệ công ty cổ phần doanh nghiệp phải đáp ứng các kiều kiện sau:

 • Công ty có thể hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ, theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Công ty có thể mua lại cổ phần theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông không đồng ý với nghị quyết, quyết định của công ty.
 • Cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua khi thành lập trong thời hạn góp vốn thì công ty sẽ phải giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị cổ phần thực tế.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH và Cổ phần

Để thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, đầu tiên bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác theo quy định pháp luật. Dưới đây là các loại giấy tờ cần thiết đối với mỗi trường hợp.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Thành phần hồ sơ

Mô tả

Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty (có chữ ký của người đại diện công ty theo pháp luật)

Mẫu tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Nghị quyết/Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ

Ghi rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

Bản cam kết của chủ sở hữu công ty về việc giảm vốn điều lệ

Nhằm bảo đảm thanh toán đủ và đúng hạn các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty sau thay đổi.

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ thay cho chủ sở hữu công ty (nếu có)

Kèm bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ

Mô tả

Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty (có chữ ký của người đại diện công ty theo pháp luật)

Mẫu tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ công ty

Ghi rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ công ty

 

Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (nếu có)

 

Báo cáo tài chính mới nhất của công ty (nếu giảm vốn bằng cách hoàn trả vốn góp cho thành viên)

 

Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của thành viên mới

CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ thay cho chủ sở hữu công ty (nếu có)

Kèm bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền

Có thể bạn quan tâm:  Hồ sơ và thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2024

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Dưới đây là thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của pháp luật mới nhất:

Thành phần hồ sơ

Mô tả

Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty (có chữ ký của người đại diện công ty theo pháp luật)

Mẫu tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ công ty

Ghi rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ công ty

 

Giấy xác nhận việc góp vốn của cổ đông/nhà đầu tư mới (nếu có)

 

Báo cáo tài chính mới nhất của công ty (nếu giảm vốn bằng cách hoàn trả vốn góp cho cổ đông)

 

Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của cổ đông mới

CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực

Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ thay cho chủ sở hữu công ty (nếu có)

Kèm bản sao giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Quy trình thay đổi vốn điều lệ cho công ty bao gồm nhiều thủ tục phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp nắm rõ quy định pháp lý mới nhất. Hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ tất cả các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Theo quy định, bạn cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp. Tham khảo các tài liệu đã nêu ở phần trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký có thẩm quyền

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Cách thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Gửi hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính.
 • Nộp qua mạng thông tin điện tử, sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng để đăng nhập vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp tại đường link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ .

Bước 3: Cơ quan giải quyết hồ sơ đăng ký

Trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ và trả kết quả. 

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, bạn sẽ nhận được văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung và nộp lại từ đầu.

Bước 4: Công bố thay đổi thông tin doanh nghiệp

Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định, trong vòng 30 ngày sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn phải thực hiện thủ tục bố cáo công khai nội dung đăng ký trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Kê khai thuế sau thay đổi vốn

Sau khi điều chỉnh vốn điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục kê khai bổ sung, sửa đổi thông tin đăng ký thuế theo Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Ngoài ra, trong trường hợp việc thay đổi vốn làm giảm mức thuế môn bài doanh nghiệp phải đóng hàng năm, bạn cần nộp tờ khai lệ phí môn bài bổ sung tại cơ quan thuế.

Xem thêm: Hồ sơ và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất hiện nay

Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Hỗ trợ thay đổi vốn điều lệ nhanh chóng tại Dịch Vụ Thuế 24h

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trọn gói của Dịch Vụ Thuế 24h

Dịch Vụ Thuế 24h tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trọn gói cũng như thay đổi giấy phép kinh doanh TP. HCM và trên toàn quốc. Đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi đã thành công hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp xử lý các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Chúng tôi hiểu rằng thay đổi vốn điều lệ là một quyết định quan trọng, đòi hỏi doanh nghiệp có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Dịch Vụ Thuế 24h đã xây dựng một quy trình dịch vụ thay đổi vốn điều lệ linh hoạt như sau:

 • Tư vấn và báo giá dịch vụ: Sau khi tiếp nhận thông tin, chuyên gia sẽ tư vấn cho bạn về quy trình thay đổi vốn điều lệ, giúp bạn hiểu rõ các yêu cầu pháp luật và những công việc cần thiết. Bạn sau đó nhận được báo giá chi tiết và minh bạch trước khi hai bên ký kết hợp đồng dịch vụ.
 • Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc soạn thảo hồ sơ, bao gồm đơn đề nghị thay đổi vốn điều lệ, văn bản quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên, biên bản định giá tài sản (nếu cần) và các giấy tờ liên quan.
 • Nộp hồ sơ và theo dõi: Nhân viên Dịch Vụ Thuế 24h thay mặt doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp của quá trình thay đổi.
 • Nhận kết quả và bàn giao hợp đồng: Nhân viên của chúng tôi sẽ giao tận tay khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục khác sau đó nếu khách hàng có nhu cầu.
Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần
Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại Dịch vụ thuế 24h

Để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất, bạn cần cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp của mình, bao gồm:

 • Tên và thông tin địa chỉ của doanh nghiệp.
 • Loại hình công ty (TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, hoặc cổ phần).
 • Số vốn điều lệ cũ và mới.
 • Các tài liệu liên quan đến quá trình thay đổi, bao gồm quyết định và biên bản họp (nếu có).

Đến với Dịch Vụ Thuế 24h, chúng tôi cam kết mang lại sự chuyên nghiệp, đáng tin cậy và hiệu quả để giúp bạn thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất.

Chi phí và thời gian hoàn tất thay đổi vốn điều lệ tại Dịch Vụ Thuế 24h

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ, tuy nhiên các doanh nghiệp cần thận trọng lựa chọn đối tác uy tín để thuận lợi hoàn tất thủ tục. Dịch Vụ Thuế 24h đem đến dịch vụ trọn gói với mức giá hợp lý từ 900.000 đồng, đã bao gồm toàn bộ các bước hỗ trợ cần thiết.

Đặc biệt, chúng tôi cam kết hoàn thành quá trình chỉ trong 03-04 ngày làm việc, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường.

Lựa chọn chúng tôi, bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng trong từng bước triển khai, mà còn nhận được sự tư vấn tận tình bởi đội ngũ chuyên nghiệp. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong quá trình thay đổi vốn điều lệ để doanh nghiệp của bạn luôn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Một số lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ công ty

Những lưu ý sau đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về các bước cần thực hiện và các quy định pháp lý liên quan khi thay đổi vốn điều lệ:

 • Công bố thông tin: Doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Mục đích là để cập nhật thông tin mới nhất về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý và các đối tác, nhà đầu tư liên quan.
 • Nộp lệ phí môn bài: Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. Ví dụ: Công ty XYZ tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng trong năm 2023, phải nộp lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2024.
 • Mức thuế môn bài: Mức thuế môn bài phụ thuộc vào vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ví dụ: Công ty XYZ có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, phải nộp 3.000.000 đồng/năm; trong khi công ty ABC có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, phải nộp 2.000.000 đồng/năm.
 • Thời hạn thực hiện thủ tục: Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục liên quan đúng thời hạn quy định để tránh bị phạt hoặc xử lý hành chính. Ví dụ: Công ty ABC phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi.

Câu hỏi thường gặp về thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ có làm tăng hoặc giảm lệ phí môn bài không?

Lệ phí môn bài hay còn gọi là thuế môn bài, là khoản tiền mà doanh nghiệp từ khi thành lập bắt buộc phải nộp hàng năm cho Nhà nước. Mức thu thuế được nêu rõ tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC, chia thành từng trường hợp cụ thể như sau:

 • Vốn điều lệ doanh nghiệp từ 10 tỷ đồng trở xuống: nộp 2.000.000 đồng/năm.
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: nộp 3.000.000 đồng/năm.
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh/địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Thay đổi vốn điều lệ công ty cần nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung hay lần đầu?

Khi thay đổi vốn điều lệ, công ty cần nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung theo quy định của pháp luật. Tờ khai này phải được nộp chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Điều này được quy định trong Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, đảm bảo rằng các công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ thuế liên quan sau khi thay đổi vốn điều lệ.

Có phải thay đổi điều lệ công ty khi thay đổi vốn điều lệ không?

Có, khi thay đổi vốn điều lệ, công ty cần phải thay đổi điều lệ công ty. Vốn điều lệ là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong điều lệ công ty, được quy định rõ tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thay đổi vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong công ty. Do đó, việc điều chỉnh điều lệ công ty là bước cần thiết để phản ánh chính xác thông tin về vốn điều lệ mới và các điều khoản liên quan.

Có cần công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi vốn điều lệ không?

Có, công ty cần phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi vốn điều lệ. Theo quy định của pháp luật, sau khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải công bố thông tin liên quan trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi. Việc công bố này giúp cập nhật thông tin về vốn điều lệ mới của công ty, đảm bảo tính minh bạch và quản lý thông tin doanh nghiệp một cách chính xác và đúng đắn.

Trên đây là những thông tin và hướng dẫn cần thiết về quá trình thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp cũng như giúp bạn hiểu hơn về vốn điều lệ là gì. Trong thế giới kinh doanh hiện đại, việc thay đổi vốn điều lệ của công ty là một quyết định quan trọng, giúp đảm bảo sự linh hoạt và phản ứng nhanh chóng trước thị trường đầy biến động. 

Để giúp các doanh nghiệp giải quyết các thủ tục thay đổi vốn điều lệ một cách thuận tiện, nhanh chóng, dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trọn gói là giải pháp hữu ích. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về quy trình, chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng sự hỗ trợ toàn diện và chất lượng cao nhất. Dịch Vụ Thuế 24h – Đối tác tin cậy của bạn trong mọi thay đổi và phát triển của doanh nghiệp.


*Nguồn tham khảo:

(1) https://lsvn.vn/ca-nuoc-co-13-500-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-01-2024-1706786606.html

(2) https://vietstock.vn/2024/01/tong-von-fdi-vao-viet-nam-trong-thang-12024-dat-236-ty-usd-tang-402-so-voi-cung-ky-nam-truoc-768-1151467.htm

Bài viết mới nhất

Thời hạn góp vốn điều lệ

Quy định về thời hạn góp đủ vốn điều lệ công ty 2024

Trong một thị trường kinh doanh sôi động như Việt Nam, việc góp vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quyết định trách nhiệm tài chính của các thành viên, cổ đông và sự uy tín của công ty đối với cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có đủ vốn điều lệ cũng có khả năng huy động vốn dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy quy định về thời gian góp vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp phải chịu hình phạt như thế nào nếu không góp đủ số vốn cam kết? Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời hạn góp vốn điều lệ công ty và những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký vốn góp năm 2024. Văn bản pháp luật quy định về vốn điều lệ:

Chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty

Thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại Việt Nam, phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để vượt qua những rào cản về quy định pháp luật và tận dụng tiềm năng phát triển trong thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng quy mô kinh doanh mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như nâng cao uy tín thương hiệu, tăng khả năng huy động vốn và tham gia vào các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và chất lượng. Vậy thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Dịch Vụ Thuế 24h tìm hiểu về quy trình chuyển đổi và những điều cần lưu ý để thực hiện quy trình này một cách thuận lợi nhất. Các quy định pháp lý liên quan tới việc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số

tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh cá thể dễ dàng

Tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh giúp chúng ta dễ dàng xác nhận thông tin cần biết về hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, nghĩa vụ nộp thuế, quản lý thuế một cách hiệu quả hơn. Nhưng bạn chưa biết làm thế nào để tra cứu mã số thuế (MST) hộ kinh doanh? Không cần mất thời gian hay cảm thấy rắc rối khi không biết tìm kiếm thông tin ở đâu, sau đây là 3 cách miễn phí và vô cùng dễ thực hiện giúp bạn tra ngay mã số này. Đọc ngay bài hướng dẫn chi tiết cùng Dịch Vụ Thuế 24h bên dưới! Mã số thuế hộ kinh doanh là gì? Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, được cấp cho các hộ kinh doanh khi họ đăng ký kinh doanh(1). Đây là một phần quan trọng của quy trình đăng ký doanh nghiệp. Hãy xem mã số thuế hộ kinh doanh như là một “chứng minh nhận diện” cho hộ kinh doanh. Giống như một số CMND/CCCD của cá

hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không

Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không?

So với một số loại hình doanh nghiệp, mô hình hộ kinh doanh cá thể thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân vì tính linh hoạt và đơn giản. Tuy nhiên, khi tài sản cá nhân và tài sản công ty không phân biệt rõ ràng có thể tạo ra rủi ro về tài chính cho hộ kinh doanh.  Tư cách pháp nhân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản ổn định và phát triển kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?  Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ giải đáp câu hỏi này thông qua việc làm rõ điều kiện nào để có tư cách pháp nhân, loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có phức tạp không,… Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân? Nói dễ hiểu, pháp nhân là một khái niệm chỉ một tổ chức có tư cách pháp lý riêng biệt, tức là một thực thể pháp lý độc lập và có thể tham gia vào các

Đặc điểm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là gì? 6 Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

Bạn đã có ý tưởng và muốn mở ngay một cửa hàng quần áo thời trang của riêng mình? Hay bạn là một người trẻ muốn tự khởi nghiệp với dự án xe bánh mì lưu động cùng với nhóm bạn? Nếu các bạn đều đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh linh hoạt, dễ đăng ký với quy mô nhỏ, hãy tìm hiểu khái niệm: Hộ kinh doanh cá thể. Trong bài viết dưới đây, Dịch Vụ Thuế 24h giải đáp tất tần tật cho quý bạn đọc về hộ kinh doanh là gì. Mô hình này khác gì với loại hình doanh nghiệp/công ty? Đặc điểm về tính pháp nhân, trách nhiệm tài sản, cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể, có nghĩa vụ và quyền lợi như thế nào?  Dịch Vụ Thuế 24h giúp bạn kinh doanh dễ dàng ngay từ khi bắt đầu! Đọc ngay bài viết bên dưới.  Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình thành lập và điều hành. Trong hộ kinh doanh, các thành viên hoặc cá nhân chịu trách nhiệm

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.