CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT VÀ DỊCH VỤ THUẾ 24H

4 lý do khiến thủ tục giải thể công ty bị trì trệ
Chia sẽ

4 Lý do khiến thủ tục giải thể công ty bị trì trệ

Doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả? Không còn khả năng để tiếp tục kinh doanh? Dẫn đến quyết định muốn ngừng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp mà công ty mới có thể thực hiện thủ tục giải thể. Nếu không nắm rõ các quy trình và chuẩn bị hồ sơ giấy tờ thì thủ tục giải thể công ty sẽ bị trì trệ. Cùng Dịch vụ Thuế 24h tìm hiểu chi tiết hơn tại bài viết dưới đây!

Các trường hợp công ty có thể thực hiện thủ tục giải thể công ty 

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, các trường hợp có thể thực hiện thủ tục giải thể công ty như sau:

 • Trường hợp 1: Giải thể theo quyết định của chủ sở hữu công ty

Doanh nghiệp có thể giải thể theo quyết định tự nguyện của chủ sở hữu. Đây là quyền tự do kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có thể tự quyết định những vấn đề của công ty, bao gồm cả quyết định giải thể. Đây là quyết định hoàn toàn tự nguyện và chủ động của chính chủ doanh nghiệp.

 • Trường hợp 2: Giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động

Trường hợp điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động, nếu hết thời hạn này mà các thành viên không thực hiện gia hạn thì công ty sẽ bị yêu cầu giải thể. Việc quy định về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do chính các thành viên, cổ đông sáng lập cùng đồng thuận, hoặc phụ thuộc sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Trường hợp 3: Giải thể khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu

Pháp luật quy định số lượng thành viên tối thiểu cho mỗi loại hình công ty khác nhau. Do đó, nếu trong thời hạn 6 tháng liên tục, công ty không tiến còn đủ số lượng thành viên tối thiểu hoặc không chuyển đổi sang loại hình phù hợp thì công ty phải tiến hành thủ tục giải thể. Tham khảo thêm: dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Trường hợp 4: Giải thể khi công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh

Để thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thành lập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là sự công nhận về mặt pháp lý và cũng là cơ sở để công ty hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì đồng nghĩa với việc công ty không được công nhận về pháp lý và buộc phải giải thể. Xem thêm: Giấy phép kinh doanh

Lưu ý: thủ tục giải thể doanh nghiệp khi công ty không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần phải đảm bảo công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình. Khác với thủ tục phá sản doanh nghiệp là công ty không còn khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn.

 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

4 lý do khiến thủ tục giải thể công ty bị trì trệ

Hồ sơ giải thể công ty bị thiếu

Khi có quyết định giải thể, công ty cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ sau:

– Thông báo giải thể công ty;

– Quyết định giải thể của công ty;

– Báo cáo về thanh lý tất cả tài sản của công ty;

– Danh sách về chủ nợ và  nợ đã thanh toán.

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể công ty chưa đúng

Doanh nghiệp tự nguyện giải thể

Như đã đề cập về các trường hợp giải thể công ty trên, nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp tự nguyện giải thể thì cần tiến hành các bước:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Việc giải thể tự nguyện phải được thống nhất ý kiến của các thành viên trong công ty về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản (nếu cần thiết).

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi công ty đã thông qua và nhất trí về quyết định giải thể, phải tiến hành thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan biết về quyết định giải thể.

Để đảm bảo đủ điều kiện giải thể theo pháp luật, nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì công ty phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Chủ sở hữu công ty phải trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Công ty tiến hành thanh toán các  khoản nợ theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết trong khuôn khổ pháp luật;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể bao gồm:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh)
 • Báo cáo của doanh nghiệp liên quan đến việc thanh lý tài sản; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo hủy mẫu dấu

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp tự nguyện giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, cơ quan thuế phải gửi ý kiến về việc giải thể công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ giải thể.

Trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ giải thể tự động, sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận văn bản phản đối của các bên có liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Tham khảo thêm: dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Trường hợp bắt buộc giải thể theo quy định pháp luật

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm lý do thu hồi) hoặc quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành.

Kèm theo đó là phải đăng tải công khai quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án và gửi đến các tổ chức và cá nhân liên quan.

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập thành viên họp để ra quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định yêu cầu giải thể của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp phải triệu tập thành viên họp để cùng thống nhất về quyết định giải thể.

Sau đó, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành để đảm bảo điều kiện giải thể thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể kèm theo phương án giải quyết đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Trình tự, cách thức thực hiện tại các bước 3, 4, 5 trong thủ tục giải thể bắt buộc được thực hiện tương tự như trong trường hợp giải thể tự nguyện.

Công ty chưa thanh toán các khoản nợ  

Sau khi có quyết định giải thể, công ty cần phải tiến hành thanh toán các khoản nợ sau:

 • Các khoản lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo pháp luật quy định. Thêm nữa đó là các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng lao động;
 • Các khoản nợ thuế;
 • Những khoản nợ khác của công ty;

Vi phạm một số điều cấm 

Công ty cần lưu ý những hành vi được liệt vào các hoạt động cấm khi có quyết định giải thể sau:

 • Tẩu tán bớt tài sản;
 • Sử dụng tài sản của công ty để chuyển các khoản nợ không có đảm bảo thành các khoản nợ có đảm bảo;
 • Thực hiện ký kết các hợp đồng mới không bao gồm hợp đồng giải thể doanh nghiệp;
 • Huy động vốn;
 • Cho thuê, thế chấp, cầm cố hoặc tặng cho bất kỳ tài sản nào;
 • Các hợp đồng đã có hiệu lực bị chấm dứt thực hiện.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp đến Quý khách hàng những thông tin khái quát về thủ tục giải thể công ty và những lý do khiến quy trình thực hiện thủ tục bị trì trệ. Nếu cần tư vấn chi tiết hơn, xin hãy liên hệ ngay đến hotline của Dịch vụ Thuế 24h để được hỗ trợ nhé!

Những ưu điểm của dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của Dịch vụ Thuế 24h

 • Hỗ trợ tư vấn mã ngành nghề, điều kiện thành lập, vốn điều lệ,… phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng khách hàng;
 • Giải quyết và hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, chính xác trong vòng 3 – 4 ngày làm việc;
 • Dịch vụ bàn giao miễn phí tận nhà, bao gồm: Trình khách hàng ký hồ sơ thành lập, dấu tròn công ty và Giấy phép kinh doanh;
 • Hoạt động với phương châm “Đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm”, Dịch vụ Thuế 24h cam kết bàn giao hồ sơ đúng thời hạn, hỗ trợ tư vấn tận tâm; 
 • Mang đến giải pháp tối ưu – tiết kiệm – nhanh chóng nhất; 
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.
nhân viên dịch vụ thuế 24h

Dịch vụ Thuế 24h – Dịch vụ thành lập công ty và kế toán thuế

Address: Tầng 6 tòa nhà số 392 Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: 0908171367 – 0973432146

Email: dichvuthue24h@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/Tuvanluatvadichvuthue24h

Google Map

BẠN CẦN TƯ VẤN HÃY ĐỂ LẠI YÊU CẦU BÊN DƯỚI
Chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.