CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT VÀ DỊCH VỤ THUẾ 24H

Các doanh nghiệp bắt buộc có kế toán trưởng?
Chia sẽ

doanh nghiệp bắt buộc có kế toán trưởng

Doanh nghiệp bắt buộc có kế toán trưởng không? hay chỉ cần người phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có thể bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài. Để hiểu rõ nội dung này, bài viết dưới đây sẽ làm rõ các thắc mắc của bạn!

Kế toán là gì? 

Theo khoản 8 điều 3 Luật kế toán năm 2015, Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán trưởng là ai trong doanh nghiệp?

Theo điều 53 Luật kế toán năm 2015, Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

tiêu chuẩn của kế toán trưởng

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng? 

Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 2. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
 3. Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
 4. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
 5. Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Trong doanh nghiệp bắt buộc có kế toán trưởng không?

Theo điều 50 Luật kế toán quy định, Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải:

 1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định.
 2. Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật kế toán; trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.
 4. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Dịch vụ kế toán trưởng là gì?

Theo quy định tại điều 56 của Luật kế toán: Các Doanh nghiệp được ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Việc thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng và thanh toán đầy đủ, kịp thời phí dịch vụ kế toán theo thỏa thuận trong hợp đồng. Và người được thuê làm kế toán trưởng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định.

Cung cấp dịch vụ kế toán trưởng là việc công ty làm dịch vụ kế toán cung cấp kế toán trưởng để thực hiện chức năng, trách nhiệm của kế toán trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán và Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

dịch vụ thuê kế toán trưởng

Một số lưu ý về kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong doanh nghiệp:

– Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

– Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong doanh nghiệp phải có trình độ đại học trở lên, trừ trường hợp Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp Luật Việt Nam không có vốn nhà nước, có vốn Điều lệ nhỏ hơn 10 tỷ đồng;

Những người không được làm kế toán trong doanh nghiệp:

+ Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp Luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Người đang làm quản lý, Điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các dịch vụ kế toán trưởng tại Dịch Vụ Thuế 24h

Tại Dịch Vụ Thuế 24h chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ kế toán thuế trọn gói phù hợp nhất đối với mỗi doanh nghiệp khác nhau. Trong đó có các dịch vụ kế toán trưởng sau:

 • Dịch vụ thuê kế toán trưởng
 • Dịch vụ cho thuê kế toán trưởng dành riêng cho các đơn vị doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Dịch vụ thuê kế toán trưởng bán thời gian và toàn thời gian
 • Dịch vụ kế toán trưởng trọn gói

 

Dịch Vụ Thuế 24h đang hướng tới trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, kiểm toán, đại lý thuế, dịch vụ đào tạo, tư vấn tài chính,… tại TpHCM và toàn quốc

Những ưu điểm của dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của Dịch vụ Thuế 24h

 • Hỗ trợ tư vấn mã ngành nghề, điều kiện thành lập, vốn điều lệ,… phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng khách hàng;
 • Giải quyết và hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, chính xác trong vòng 3 – 4 ngày làm việc;
 • Dịch vụ bàn giao miễn phí tận nhà, bao gồm: Trình khách hàng ký hồ sơ thành lập, dấu tròn công ty và Giấy phép kinh doanh;
 • Hoạt động với phương châm “Đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm”, Dịch vụ Thuế 24h cam kết bàn giao hồ sơ đúng thời hạn, hỗ trợ tư vấn tận tâm; 
 • Mang đến giải pháp tối ưu – tiết kiệm – nhanh chóng nhất; 
 • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.
nhân viên dịch vụ thuế 24h

Dịch vụ Thuế 24h – Dịch vụ thành lập công ty và kế toán thuế

Address: Tầng 6 tòa nhà số 392 Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: 0908171367 –  0982601333

Email: dichvuthue24h@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/Tuvanluatvadichvuthue24h

Google Map

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bắt đầu sự thành công bằng câu chuyện nhỏ mời bạn để lại yêu cầu bên dưới
Chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.