Trường hợp giám đốc vắng mặt hoặc sắp đi công tác mà cần phải ký trên hóa đơn hoặc các hồ sơ khai thuế thì kế toán sẽ phải xử lý trường hợp này như thế nào? Công ty TNHH Dịch vụ và Đại lý thuế Quang Huy chia sẻ Quy định chữ ký trên hoá đơn GTGT và hồ sơ thuế 

QUY ĐỊNH CHỮ KÝ TRÊN HOÁ ĐƠN GTGT VÀ HỒ SƠ THUẾ

Quy định chữ ký trên hoá đơn GTGT và hồ sơ thuế

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng đẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; quy định về việc giao dịch với cơ quan thuế như sau:

“Điều 6. Giao dịch với cơ quan thuế

  1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình kỷ thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.
  2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

– Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cấp dưới ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

– Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải cỏ văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự.

– Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cũng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền. ”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

– Tại Điểm h Khoản 1 Điều 4 quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập như sau:

“Điền 4. Nội dung trên hóa đơn đã Lập

  1. h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn. ”

– Tại Khoản 2 Điều 16 quy định về việc lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

“2. Cách lập một sổ tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

“đ) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trưc tiêu bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cấp dưới ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu ưong khoảng thời gian uỷ quyền

>>>> Theo đó, trường hợp giám đốc không thể ký trên các văn bản thuế hoặc hóa đơn thì có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thay mặt giám đốc thực hiện và ký trên tất cả các hồ sơ thuế (Ví dụ: Thông báo phát hành hóa đơn, Công văn thuế, biên bản thuế,…….)

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận