QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHẤU TRỪ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Quy định về việc khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất

Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5073/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về về việc khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất tính tiền sử dụng đất như sau:

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: 5073/TCT-CS

V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018
   

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

 

Trả lời công văn số 1035/CT-THDT ngày 11/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về việc khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất tính tiền sử dụng đất do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thực hiện; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm đ, khoản 1, Điều 37 Luật Ngân sách năm 2015:

“Điều 37. Nguồn thu của ngân sách địa phương

  1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%…

đ) Tiền sử dụng đất, trừ thu tiền sử dụng đất tại điểm k khoản 1 Điều 35 của

Luật này;”

Tại Điều 2 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định đối tượng thu tiền sử dụng đất:

  1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:
  2. a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
  3. b) Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  4. c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đấtđể thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
  5. d) Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa địa);

đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy

định về xử lý số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng:

  1. Trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá và tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Tại điểm b,c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

  1. b) Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau:

– Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong các trường hợp: Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

– Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

  1. c) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:

– Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

– Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điểm này.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thuộc diện nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Tổ chức kinh tế tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp, mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp; Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo từng trường hợp quy định tại điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của địa phương để xác định rõ phương thức đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Cầu Quằn- Cà Ná do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận để quản lý thu nghĩa vụ tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

– Vụ PC, CST, Cục TCDN, QLCS-VTC;

– Vụ PC-TCT;

– Lưu: VT, CS (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Hà Giang

Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và nộp phạt 100% nếu như làm sai

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan thuế và pháp luật

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A Đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Email: quanghuypt69@gmail.com; dichvuthue24h@gmail.com

Website: dichvuthue24h.com

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận