Tìm kiếm
Close this search box.

Công văn 384/BHXH-CSXH

Nội dung chính:

CÔNG VĂN 384/BHXH-CSXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 384/BHXH-CSXH

V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo lộ trình quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, một số quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, gồm: Quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 15/12/2017 của Văn phòng Chính phủ; của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5488/LĐTBXH-BHXH ngày 27/12/2017, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong triển khai các quy định mới, ngoài việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam yêu cầu:

 1. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố
 2. Chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp tổng thể để đẩy nhanh tiến độ mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.
 3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT, trình tự, thủ tục tham gia và thụ hưởng chế độ để người dân, doanh nghiệp thấy rõ lợi ích, trách nhiệm của việc tham gia và thuận lợi trong thực hiện thủ tục BHXH, BHTN, BHYT; chú trọng tuyên truyền những quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, đặc biệt là quy định về mở rộng phạm vi bao phủ BHXH bắt buộc đến người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục BHXH thông qua giao dịch điện tử.
 4. Chủ động, thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động, cấp giấy phép hoạt động và cơ quan Thuế trên địa bàn nắm bắt số lượng lao động, biến động lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để đôn đốc người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, chú trọng đến nhóm đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động tại các hộ kinh doanh cá thể; đẩy nhanh tốc độ mở rộng diện bao phủ của chính sách, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chính phủ và Ngành giao.
 5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đóng BHXH, BHTN, BHYT, coi đây là căn cứ cho việc đề xuất với cơ quan chức năng khởi tố tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các Điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự.
 6. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tham gia BHXH, BHTN, BHYT làm căn cứ cho việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính; khuyến khích rút ngắn thời gian cấp sổ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, trong đó ưu tiên rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 7. Chỉ đạo các đại lý thu BHXH, BHYT niêm yết biển hiệu, chỉ dẫn công khai địa chỉ, cách thức thực hiện các thủ tục thu, nộp BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, số điện thoại tổng đài hỗ trợ và số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH; bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đặc biệt lưu ý đến các nhóm lao động tiềm năng như chủ hộ kinh doanh cá thể, người lao động tự tạo việc làm, người thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thuê, khoán và người lao động ngoại tỉnh nhập cư.
 8. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tổ chức thu, giải quyết và chi trả chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định.
 9. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
 10. Ban Thu đôn đốc các địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng tham gia BHXH bắt buộc.
 11. Trung tâm Công nghệ thông tin

– Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, hoàn thiện và liên thông các phần mềm nghiệp vụ làm căn cứ cho việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý, tạo điều kiện cho việc rút ngắn thời hạn thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT;

– Đẩy nhanh tiến độ liên thông cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu cấp giấy tờ, hồ sơ làm căn cứ hưởng BHXH, BHYT của các cơ sở khám, chữa bệnh, Hội đồng Giám định y khoa; cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư; cơ sở dữ liệu về quản lý lao động, quản lý doanh nghiệp, quản lý thuế, đào tạo nghề, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết chế độ BHTN,… tạo điều kiện cho việc loại bỏ các thành phần hồ sơ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH, BHYT;

– Nghiên cứu, triển khai thực hiện thẻ BHXH, BHYT điện tử thay cho sổ và thẻ giấy, đảm bảo thời hạn thực hiện được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018;

– Phối hợp với Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ khách hàng tiếp nhận các thắc mắc, yêu cầu của tổ chức, cá nhân để kịp thời tư vấn, giải đáp, hướng dẫn;

– Tiếp nhận và xử lý kịp thời các lỗi về phần mềm và sự cố đường truyền để không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc của các địa phương.

 1. Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo BHXH, Tạp chí BHXH tổ chức các hoạt động tuyên truyền; chủ động xây dựng nội dung và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí ngoài ngành để phổ biến những nội dung, quy định mới của Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
 2. Vụ Thanh tra – Kiểm tra chỉ đạo, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
 3. Vụ Thi đua – Khen thưởng theo dõi, đánh giá kết quả tham gia các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động của các đơn vị, địa phương một cách khách quan, chính xác để kịp thời khen thưởng nhằm khích lệ, động viên các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ngành.
 4. Các đơn vị khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; là đầu mối tiếp nhận và xử lý các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về các đơn vị đầu mối của BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản này.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);

– Các Bộ: LĐTBXH, TC, YT;

– UBND các tỉnh, thành phố;

– Các Phó TGĐ;

– Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;

– Lưu: VT, CSXH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

 

 

Dịch vụ hậu mãi cho quý khách hàng:

 • Cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, giá rẻ cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật, biểu mẫu, hợp đồng miễn phí qua Email công ty ;
 • Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
 • Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng – nhằm thể hiện sự tri ân đến quý khách hàng;

Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và nộp phạt 100% nếu làm sai

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan thuế và pháp luật

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A Đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Email: quanghuypt69@gmail.com; dichvuthue24h@gmail.com

Website: dichvuthue24h.com

 

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.