Tìm kiếm
Close this search box.

Công văn 1736/TCT-CS

Nội dung chính:

CÔNG VĂN 1736/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1736/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Ngày 27/3/2017, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 766/CT-KT2 ngày 01/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương hỏi về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội quy định: “Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

  1. Các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.”

  1. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

  1. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.””

Tại khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT: “11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản này.”

Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên quy định: “Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

  1. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”

Tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt, xẻ.”

Tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

  1. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trước ngày 01/7/2016, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản nếu được xác định là đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% và được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế cho sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% kỳ hoàn thuế từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2016, nếu Cục Thuế qua kiểm tra hồ sơ xác định trên hồ sơ khai thuế GTGT tháng 7/2016 doanh nghiệp chỉ đề nghị hoàn thuế của số thuế GTGT được khấu trừ đối với hàng hóa xuất khẩu từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2016 thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ CST, PC – BTC;

– Vụ KK&KTT, PC – TCT;

– Website Tổng cục Thuế;

– Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Dịch vụ hậu mãi cho quý khách hàng:

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp;

Cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, giá rẻ cho doanh nghiệp;

Cung cấp văn bản pháp luật, biểu mẫu, hợp đồng miễn phí qua Email công ty ;

Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp;

Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng- nhằm thể hiện sự tri ân đến quý khách hàng;

 

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Website: dichvuthue24h.com

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.