CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Văn bản Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp. Chi tiết
Nghị định 96/2015/NĐ-CP
Nghị định 96/2015/NĐ-CP Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp Chi tiết
Nghị định 81/2015/NĐ-CP
Nghị định 81/2015/NĐ-CP Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Chi tiết
Nghị định 50/2016/NĐ-CP
Nghị định 50/2016/NĐ-CP Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt hành chính trong kế hoạch và đầu tư Chi tiết
Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Chi tiết
Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT
Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP... Chi tiết
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chi tiết
Thông tư 127/2015/TT-BTC
Thông tư 127/2015/TT-BTC Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh... Chi tiết
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Chi tiết
Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD
Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD ngày 02/11/2015 về thông báo mẫu con dấu Chi tiết
Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ Ban hành chương trình... Chi tiết