CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Văn bản Kế toán - Kiểm toán
Luật kiểm toán độc lập
Luật kiểm toán độc lập Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Nghị định 17/2012/NĐ-CP
Nghị định 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập. Chi tiết
Luật kế toán
Luật kế toán Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật kế toán. Chi tiết
Nghị định 84/2016/NĐ-CP
Nghị định 84/2016/NĐ-CP Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn... Chi tiết
Nghị định 174/2016/NĐ-CP
Nghị định 174/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Chi tiết
Nghị định 25/2017/NĐ-CP
Nghị định 25/2017/NĐ-CP Quy định về báo cáo tài chính nhà nước. Chi tiết
Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Nghị định 41/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Chi tiết
Quyết định 526/QĐ-BTC
Quyết định 526/QĐ-BTC Về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Chi tiết
Thông tư 157/2014/TT-BTC
Thông tư 157/2014/TT-BTC Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. Chi tiết
Thông tư 271/2016/TT-BTC
Thông tư 271/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều... Chi tiết
Thông tư 292/2016/TT-BTC
Thông tư 292/2016/TT-BTC Hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Chi tiết
Thông tư 296/2016/TT-BTC
Thông tư 296/2016/TT-BTC Hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Chi tiết
Thông tư 297/2016/TT-BTC
Thông tư 297/2016/TT-BTC Về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Chi tiết
Thông tư 91/2017/TT-BTC
Thông tư 91/2017/TT-BTC Quy định về việc thi, cấp, quản ký chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Chi tiết
Quy định pháp luật hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Quy định pháp luật hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu... Chi tiết
Quy định của pháp luật hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử
Quy định của pháp luật hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5305/TCT-DNL của Tổng cục thuế hướng dẫn việc... Chi tiết