Tư vấn tận tình miễn phí

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân của các nước trong khối thuận tiện di chuyển lưu trú vì mục đích hợp tác kinh doanh thương mại , đầu tư, thực hiện dịch vụ