CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT VÀ DỊCH VỤ THUẾ 24H

Tìm hiểu thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh
Chia sẽ

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là gì? Khi nào phải thành lập địa điểm kinh doanh công ty? Hồ sơ và thời hạn giải quyết là bao lâu? Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh có những điểm gì cần đặc biệt lưu ý? Hãy để Dịch vụ thuế 24h đồng hành cùng bạn qua các hướng dẫn chi tiết sau.

Địa điểm kinh doanh là gì? 

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, bao gồm các hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Như vậy, địa điểm kinh doanh có thể hiểu là một đơn vị phụ thuộc của công ty mẹ và là nơi có thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh khi có hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở chính.

Ví dụ: Công ty A có đăng ký trụ sở chính tại địa chỉ B nhưng có mở thêm 1 cơ sở kinh doanh tại địa điểm C, công ty A phải đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại địa điểm C để có thể hoạt động kinh doanh tại đây. 

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là một loại văn bản ghi nhận thông tin hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp. Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ gồm những thông tin sau:

  Mã số địa điểm kinh doanh

  Tên địa điểm kinh doanh

  Địa chỉ địa điểm kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh tại địa điểm kinh doanh

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh

  Và thông tin đơn vị chủ quản.

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – nơi đặt địa điểm kinh doanh cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh chỉ hết giá trị khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động tại địa điểm kinh doanh đó. Đồng nghĩa với việc không quy định thời hạn cụ thể.

Xem thêm: dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Khi nào doanh nghiệp phải đăng ký địa điểm kinh doanh?

Khi mở rộng quy mô, mạng lưới kinh doanh, doanh nghiệp được đăng ký thêm một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, theo luật doanh nghiệp năm 2020. Tùy theo chức năng mà có thể hiểu địa điểm kinh doanh như sau:

Lập văn phòng điều hành, giao dịch của doanh nghiệp để xúc tiến hợp đồng, giao dịch, bảo hành hàng hóa, mua bán hàng hóa…

Lập xưởng sản xuất, kho chứa hàng hay địa điểm kinh doanh có chức năng hỗ trợ lưu trữ hàng hóa, sản xuất…

– Doanh nghiệp chỉ được phép triển khai kinh doanh trên địa chỉ đã đăng ký kinh doanh do đó thủ tục lập địa điểm kinh doanh là bắt buộc đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài trụ sở chính.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh mới tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc chi nhánh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp sẽ đặt địa điểm kinh doanh.

Trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo thành lập địa điểm kinh doanh sẽ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh sẽ do người đứng đầu chi nhánh ký.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp nếu trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu.

Nếu trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh bao gồm 2 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và hồ sơ cho việc thành lập địa điểm kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.

– Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa chỉ đăng ký kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

– Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đứng đầu chi nhánh ký.

– Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ.

– Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp hồ sơ.

Bước 2: Trình tự thông báo lập địa điểm kinh doanh

– Gửi thông báo: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh của Dịch vụ thuế 24h

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh của Dịch vụ thuế 24h

Nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký địa điểm kinh doanh thì Dịch vụ thuế 24h là một đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín với chi phí chỉ từ 1.000.000đ.

Dịch vụ thuế 24h sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký địa điểm kinh doanh và trao tận nơi Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh cho khách hàng chỉ trong vòng 3 ngày làm việc. 

Dịch vụ thuế 24h cam kết toàn bộ quá trình thực hiện dịch vụ sẽ không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

Quy trình đăng ký địa điểm kinh doanh tại Dịch vụ thuế 24h

Doanh nghiệp muốn đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký địa điểm kinh doanh cung cấp các thông tin về tên doanh nghiệp, vị trí đặt, số địa thoại của địa điểm kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh…. Dịch vụ thuế 24h sẽ soạn hồ sơ sau đó chuyển cho doanh nghiệp ký tên.

Thành phần hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh gồm có:

 Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

  Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký địa điểm kinh doanh

Dịch vụ thuế 24h sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh sau khi nhận được hồ sơ có đầy đủ chữ ký của doanh nghiệp. Đồng thời, theo dõi hồ sơ cho tới khi có kết quả.

Kết quả đăng ký địa điểm kinh doanh khi thực hiện thủ tục tại Dịch vụ thuế 24h:

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh.

  Hồ sơ nội bộ để lưu tại văn phòng.

Lưu ý:

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh hoặc thành phố nơi có địa điểm kinh doanh mới.

Tên địa điểm kinh doanh phải phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

Quy trình đăng ký địa điểm kinh doanh

Thủ tục cần làm sau khi đăng ký địa điểm kinh doanh

Treo biển hiệu tại địa điểm kinh doanh.

Kê khai và đóng thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm.

Kê khai, báo cáo thuế tại cơ quan thuế quản lý của địa điểm kinh doanh nếu phát sinh hoạt động kinh doanh nếu khác tỉnh so với trụ sở chính.

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập địa điểm kinh doanh

Hỏi: Thành lập địa điểm kinh doanh năm 2023 có được miễn lệ phí môn bài không?

Đáp: Năm 2023, khi doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài thì địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm 2023 cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài theo chi nhánh hoặc doanh nghiệp chủ quản. 

Trường hợp doanh nghiệp đã hoạt động từ các năm trước nhưng năm 2023 mới thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh thành lập năm 2023 vẫn phải nộp lệ phí môn bài.

Hỏi: Công ty được thành lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Đáp: Số lượng thành lập địa điểm kinh doanh là không giới hạn.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh được cập nhật mới nhất, hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích đối với bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì hoặc cần tìm hiểu kĩ hơn, đừng ngần ngại liên hệ với Dịch vụ thuế 24h nhé!

Những ưu điểm của dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của Dịch vụ Thuế 24h

  • Hỗ trợ tư vấn mã ngành nghề, điều kiện thành lập, vốn điều lệ,… phù hợp với đặc điểm kinh doanh của từng khách hàng;
  • Giải quyết và hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, chính xác trong vòng 3 – 4 ngày làm việc;
  • Dịch vụ bàn giao miễn phí tận nhà, bao gồm: Trình khách hàng ký hồ sơ thành lập, dấu tròn công ty và Giấy phép kinh doanh;
  • Hoạt động với phương châm “Đặt lợi ích khách hàng làm trọng tâm”, Dịch vụ Thuế 24h cam kết bàn giao hồ sơ đúng thời hạn, hỗ trợ tư vấn tận tâm; 
  • Mang đến giải pháp tối ưu – tiết kiệm – nhanh chóng nhất; 
  • Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.
nhân viên dịch vụ thuế 24h

Dịch vụ Thuế 24h – Dịch vụ thành lập công ty và kế toán thuế

Address: Tầng 6 tòa nhà số 392 Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: 0908171367 – 0973432146

Email: dichvuthue24h@gmail.com

Face: https://www.facebook.com/Tuvanluatvadichvuthue24h

Google Map

BẠN CẦN TƯ VẤN HÃY ĐỂ LẠI YÊU CẦU BÊN DƯỚI
Chúng tôi cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.
Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.