Tìm kiếm
Close this search box.

Thủ tục và hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện 2024

Nội dung chính:

Bạn có nhu cầu thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện nhưng chưa rõ về trình tự và hồ sơ phải chuẩn bị? Xuất phát từ chiến lược mở rộng thị trường hoặc nhu cầu cải thiện hạ tầng của doanh nghiệp, việc điều chỉnh địa chỉ văn phòng đại diện trở nên cần thiết.  

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, cũng như các quy định pháp luật liên quan đến quy trình này. Hãy cùng Dịch vụ Thuế 24h giải đáp chủ đề!

Văn bản pháp luật quy định việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020: quy định về thành lập, tổ chức hoạt động doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm đăng ký địa chỉ văn phòng đại diện.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thông tin chi tiết về các thủ tục và quy trình đăng ký doanh nghiệp trong đó có thay đổi về địa chỉ văn phòng đại diện.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT: hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện các quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.
 • Luật Quản lý thuế năm 2019: quy định về quản lý thuế, đăng ký và cập nhật thông tin về vụ thuế có liên quan. 
 • Thông tư số 105/2020/TT-BTC: hướng dẫn cụ thể về đăng ký thuế trực tiếp theo Luật Quản lý thuế, giải thích đối tượng đăng ký thuế, cấu trúc mã số thuế, hồ sơ, thủ tục và mẫu biểu đăng ký thuế,…

Văn phòng đại diện là gì? 

Căn cứ vào Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, văn phòng đại diện (VPĐD) được hiểu là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Đặc điểm chính của văn phòng đại diện gồm có:

 • Đảm nhận trách nhiệm đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
 • Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó không có quyền ký hợp đồng kinh tế với dấu của văn phòng đại diện (chỉ được ký nếu được doanh nghiệp mở văn phòng ủy quyền, có đóng dấu của doanh nghiệp).
 • Không có tính chất pháp lý riêng biệt và không thể hoạt động độc lập như một công ty con hay chi nhánh. Tuy nhiên, VPĐD vẫn có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động riêng và sở hữu con dấu riêng nhằm phục vụ cho các hoạt động nội bộ của văn phòng.
 • Không có nghĩa vụ thuế độc lập; thay vào đó, nghĩa vụ thuế của nó phụ thuộc vào thuế của doanh nghiệp chủ quản đại diện.

Nói dễ hiểu hơn, văn phòng đại diện thường được xem là một phần của tổ chức chính, và thực hiện một số nhiệm vụ đại diện cho trụ sở chính. Chẳng hạn như làm thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, giữ liên lạc với đối tác địa phương, hoặc thực hiện các hoạt động quản lý cụ thể.

Ví dụ: 

Một công ty IT đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore, mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để thúc đẩy quan hệ với đối tác địa phương và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Văn phòng đại diện này có nhiệm vụ đại diện cho công ty trụ sở, thực hiện các thương lượng và duyệt các hợp đồng với đối tác ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, văn phòng này không tham gia trực tiếp vào việc sản xuất hay bán hàng, mà chỉ tập trung vào việc bảo vệ lợi ích và đại diện cho hình ảnh của công ty mẹ tại thị trường Việt Nam. 

Văn phòng đại diện là gì
Văn phòng đại diện là gì

Các trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Hãy cùng Dịch vụ Thuế 24h điểm qua các trường hợp phổ biến khi thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Và liệu trường hợp đó có ảnh hưởng đến thuế không?

Trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

 • Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện trong cùng quận

Giả sử Công ty A có văn phòng đại diện tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Công ty này quyết định chuyển văn phòng đại diện của mình trong cùng huyện.

Kết quả là: Không có thay đổi về cơ quan thuế quản lý. Văn phòng đại diện chỉ cần tiến hành thủ tục đổi địa điểm hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy trình đề ra.

 • Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện khác quận, cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty.

Xét ví dụ Công ty X có trụ sở chính tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và văn phòng đại diện tại Thị xã Cai Lậy. Do nhu cầu nghiên cứu thị trường mở rộng, công ty di chuyển văn phòng đại diện đến Thành phố Mỹ Tho.

Kết quả là: Văn phòng đại diện không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào liên quan đến đăng ký thuế. Quá trình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện chỉ cần được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy trình.

Trường hợp thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

 • Thay đổi địa chỉ khác quận, khác tỉnh với trụ sở chính của công ty

Giả sử: Công ty B có địa chỉ hiện tại của công ty tại Thành phố Biên Hòa, và văn phòng đại diện đặt tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công ty B quyết định thay đổi địa chỉ đến Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Trong trường hợp này, cơ quan thuế quản lý của văn phòng sẽ thay đổi từ Đồng Nai sang Bình Dương. 

 • Thay đổi địa chỉ đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện

Lấy ví dụ cũng trường hợp trên. 

Nếu công ty B chuyển hẳn địa chỉ văn phòng đại diện sang một thành phố trực thuộc Trung ương như TP. Hồ Chí Minh, thì cơ quan thuế quản lý sẽ thay đổi từ Đồng Nai sang TP. Hồ Chí Minh. 

Muốn thay đổi văn phòng đại diện
Các trường hợp muốn thay đổi văn phòng đại diện

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện cùng tỉnh hoặc cùng khu vực địa lý

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ giấy tờ như bảng dưới đây:

Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện (có chữ ký người đại diện theo pháp luật)

Số lượng: 01

Tham khảo Mẫu thông báo theo Phụ lục II-9 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có). 

 

Áp dụng trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật. Ví dụ ủy quyền cho Dịch vụ Thuế 24h thay doanh nghiệp gửi hồ sơ. 

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện khác tỉnh hoặc khác khu vực địa lý

Khi doanh nghiệp của bạn muốn thay đổi thông tin về văn phòng đại diện làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, cụ thể là khi địa chỉ văn phòng đại diện chuyển sang một tỉnh, thành phố thuộc trực thuộc Trung ương khác so với địa chỉ trụ sở đã đăng ký, sẽ cần thực hiện thêm một bước quan trọng gọi là chốt thuế chuyển quận.

Do đó, ngoài các giấy tờ đã nêu trong trường hợp 3.1 mà Dịch vụ Thuế 24h đã nêu, bạn cũng cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:

Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện (có chữ ký người đại diện theo pháp luật)

Số lượng: 01

Tham khảo Mẫu thông báo theo Phụ lục II-9 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có). 

 

Áp dụng trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật. Ví dụ ủy quyền cho Dịch vụ Thuế 24h thay doanh nghiệp gửi hồ sơ. 

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế 

Số lượng: 01

Giấy tờ này dùng để thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận.

Tham khảo Mẫu 08-MST theo thông tư 105/2020/TT-BTC.

Bản sao (không cần chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản cập nhật, sửa đổi mới nhất).

Số lượng: 01

Giấy tờ này dùng để thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận.

Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị tất cả các giấy tờ và thông tin cần thiết liên quan đến thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện như Dịch vụ Thuế 24h đã thông tin ở trên. 

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại tỉnh/thành phố nơi đặt văn phòng đại diện. Có 3 cách để nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT nơi đặt văn phòng đại diện.
 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia.
 • Hoặc cũng có thể thông qua dịch vụ bưu chính để gửi hồ sơ.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

 • Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trong khoảng 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy Chứng Nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện mới.
Thủ tục hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện
Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

Như đã đề cập, trong trường hợp này bạn sẽ cần hoàn tất thủ tục chốt thuế chuyển quận trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện. Theo đó, các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Hoàn tất thủ tục với cơ quan thuế nơi chuyển đi

 • Nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST và giấy tờ liên quan tại Chi cục Thuế quận cũ, nơi đặt văn phòng đại diện hiện tại.
 • Hình thức: Có thể nộp trực tiếp hoặc thực hiện nộp hồ sơ chốt thuế chuyển quận online bằng chữ ký số (token).
 • Sau đó, Chi cục Thuế quận cũ sẽ cung cấp thông báo (theo mẫu 09-MST) về việc chuyển cơ quan thuế quản lý. 
 • Thời gian xử lý thủ tục chốt thuế chuyển quận: 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 2: Đăng ký thay đổi địa chỉ VPĐD tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến

 • Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin (địa chỉ) VPĐD tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa phương văn phòng đại diện mới chuyển đến.
 • Thời gian xử lý: Khoảng 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cung cấp kết quả

Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện mới.

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện
Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

Dịch vụ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện tại Dịch Vụ Thuế 24h

Dịch vụ Thuế 24h nhận được sự tin cậy của hơn 1000 doanh nghiệp có nhu cầu về lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, dịch vụ thuế, giấy phép kinh doanh,… Không chỉ là đơn vị cung cấp giải pháp pháp lý và kế toán hàng đầu tại TP. HCM và khu vực miền Nam, chúng tôi luôn đồng hành với doanh nghiệp bằng phương châm: chuyên nghiệp – uy tín – tận tâm.

Với hơn 11 năm kinh nghiệm chuyên môn, Tư Vấn Luật và Dịch Vụ Thuế 24h cam kết mang đến trải nghiệm dịch vụ và chăm sóc khách hàng chất lượng, hiệu quả.

Tại sao nên chọn Dịch vụ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện của chúng tôi:

 • Tư vấn chuyên sâu, miễn phí giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thành lập công ty, văn phòng đại diện,…
 • Cam kết bàn giao hồ sơ chính xác và đầy đủ đúng thời hạn
 • Đội ngũ kinh nghiệm, đã xử lý nhiều dự án và vấn đề pháp lý phức tạp
 • Khả năng giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, khoảng 03 – 04 ngày làm việc, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình doanh nghiệp.

Tên Dịch Vụ

Thời Gian Giải Quyết

Chi Phí

Dịch vụ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện cùng quận/huyện

03 – 04 ngày làm việc

900.000 đồng

Nội dung dịch vụ bao gồm:

 • 400.000 đồng phí dịch vụ tại Dịch vụ Thuế 24h
 • 200.000 đồng phí nộp hồ sơ
 • 300.000 đồng phí công bố trên cổng thông tin quốc gia

Trường hợp thay đổi con dấu

400.000 đồng

Dịch vụ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện khác quận/huyện, khác tỉnh 

15 ngày làm việc

2.300.000 đồng

Nội dung dịch vụ bao gồm:

 • 400.000 đồng phí dịch vụ tại Dịch vụ Thuế 24h
 • 1.000.000 đồng phí làm hồ sơ chuyển địa chỉ ở cơ quan thuế
 • 200.000 đồng phí nộp hồ sơ
 • 300.000 đồng phí công bố trên cổng thông tin quốc gia
 • 400.000 đồng phí thay đổi con dấu

Xem chi tiết: Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Dịch Vụ Thuế 24h

Câu hỏi thường gặp

Khi thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện có làm thay đổi nội dung trên phép kinh doanh không?

Khi đăng ký thành lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải kê khai thông tin về địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện. Như vậy, thông tin này được hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. 

Khi bạn thay đổi sang địa chỉ mới khác với địa chỉ đã đăng ký sẽ làm thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Địa chỉ văn phòng đại diện có thể được đặt tại chung cư không?

Theo quy định của Luật Nhà ở 2023, địa chỉ văn phòng đại diện không được đặt tại chung cư hoặc nhà tập thể có mục đích chỉ để ở. 

Khi thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện mà không thông báo với phòng đăng ký kinh doanh thì bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, thực hiện thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các mức phạt như sau:

 • Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng: quá thời hạn từ 11 ngày đến 30 ngày.
 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng: quá thời hạn từ 31 ngày đến 90 ngày.
 • Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng: quá thời hạn từ 91 ngày trở lên.
 • Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: Đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng bạn đọc nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích và chi tiết về thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Quy trình thay đổi địa chỉ VPĐD đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ theo quy định của pháp luật, từ chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và rõ ràng, nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hay trước đó cần lưu ý thủ tục chốt thuế chuyển quận (tùy trường hợp). Việc hiểu rõ các bước thực hiện và các quy định sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu được các rủi ro không mong muốn.

Gọi ngay Dịch vụ Thuế 24h để được tư vấn miễn phí, giải đáp thắc mắc, phục vụ 24/7 về mọi vấn đề pháp lý mà bạn quan tâm!

Bài viết mới nhất

Thời hạn góp vốn điều lệ

Quy định về thời hạn góp đủ vốn điều lệ công ty 2024

Trong một thị trường kinh doanh sôi động như Việt Nam, việc góp vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quyết định trách nhiệm tài chính của các thành viên, cổ đông và sự uy tín của công ty đối với cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có đủ vốn điều lệ cũng có khả năng huy động vốn dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy quy định về thời gian góp vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp phải chịu hình phạt như thế nào nếu không góp đủ số vốn cam kết? Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời hạn góp vốn điều lệ công ty và những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký vốn góp năm 2024. Văn bản pháp luật quy định về vốn điều lệ:

Chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty

Thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại Việt Nam, phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để vượt qua những rào cản về quy định pháp luật và tận dụng tiềm năng phát triển trong thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng quy mô kinh doanh mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như nâng cao uy tín thương hiệu, tăng khả năng huy động vốn và tham gia vào các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và chất lượng. Vậy thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Dịch Vụ Thuế 24h tìm hiểu về quy trình chuyển đổi và những điều cần lưu ý để thực hiện quy trình này một cách thuận lợi nhất. Các quy định pháp lý liên quan tới việc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số

tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh cá thể dễ dàng

Tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh giúp chúng ta dễ dàng xác nhận thông tin cần biết về hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, nghĩa vụ nộp thuế, quản lý thuế một cách hiệu quả hơn. Nhưng bạn chưa biết làm thế nào để tra cứu mã số thuế (MST) hộ kinh doanh? Không cần mất thời gian hay cảm thấy rắc rối khi không biết tìm kiếm thông tin ở đâu, sau đây là 3 cách miễn phí và vô cùng dễ thực hiện giúp bạn tra ngay mã số này. Đọc ngay bài hướng dẫn chi tiết cùng Dịch Vụ Thuế 24h bên dưới! Mã số thuế hộ kinh doanh là gì? Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, được cấp cho các hộ kinh doanh khi họ đăng ký kinh doanh(1). Đây là một phần quan trọng của quy trình đăng ký doanh nghiệp. Hãy xem mã số thuế hộ kinh doanh như là một “chứng minh nhận diện” cho hộ kinh doanh. Giống như một số CMND/CCCD của cá

hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không

Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không?

So với một số loại hình doanh nghiệp, mô hình hộ kinh doanh cá thể thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân vì tính linh hoạt và đơn giản. Tuy nhiên, khi tài sản cá nhân và tài sản công ty không phân biệt rõ ràng có thể tạo ra rủi ro về tài chính cho hộ kinh doanh.  Tư cách pháp nhân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản ổn định và phát triển kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?  Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ giải đáp câu hỏi này thông qua việc làm rõ điều kiện nào để có tư cách pháp nhân, loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có phức tạp không,… Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân? Nói dễ hiểu, pháp nhân là một khái niệm chỉ một tổ chức có tư cách pháp lý riêng biệt, tức là một thực thể pháp lý độc lập và có thể tham gia vào các

Đặc điểm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là gì? 6 Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

Bạn đã có ý tưởng và muốn mở ngay một cửa hàng quần áo thời trang của riêng mình? Hay bạn là một người trẻ muốn tự khởi nghiệp với dự án xe bánh mì lưu động cùng với nhóm bạn? Nếu các bạn đều đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh linh hoạt, dễ đăng ký với quy mô nhỏ, hãy tìm hiểu khái niệm: Hộ kinh doanh cá thể. Trong bài viết dưới đây, Dịch Vụ Thuế 24h giải đáp tất tần tật cho quý bạn đọc về hộ kinh doanh là gì. Mô hình này khác gì với loại hình doanh nghiệp/công ty? Đặc điểm về tính pháp nhân, trách nhiệm tài sản, cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể, có nghĩa vụ và quyền lợi như thế nào?  Dịch Vụ Thuế 24h giúp bạn kinh doanh dễ dàng ngay từ khi bắt đầu! Đọc ngay bài viết bên dưới.  Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình thành lập và điều hành. Trong hộ kinh doanh, các thành viên hoặc cá nhân chịu trách nhiệm

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.