Tìm kiếm
Close this search box.

Quy định pháp luật về kê khai thuê giá trị gia tăng đối với vé cầu đường

Nội dung chính:

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KÊ KHAI THUÊ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI VÉ CẦU ĐƯỜNG

Quy định pháp luật về kê khai thuê giá trị gia tăng đối với vé cầu đường

Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 4829/TCT-CS của Tổng cục thuế về kê khai thuê giá trị gia tăng đối với vé cầu đường như sau:

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: 4829/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 12  năm 2018
     

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi.

(72 Tăng Bạt Hổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10408/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi về kê khai thuê giá trị gia tăng đối với vé cầu đường. Về kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

– Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn

  1. Các loại hóa đơn:

  1. c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

  1. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

  1. b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 Điều này:

– Đối với tem, vé: Trên tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua.”

Tại Điều 7, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT như sau:

“Điều 7. Giá tính thuế

  1. Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết… thì giá chưa có thuế được xác định như sau:

                                               Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem…)

Giá chưa có thuế GTGT   = 

                                              1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)

Điều 14.  Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.

  1. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

…”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trước 01/01/2017: Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thu vé cước phí đường bộ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà do tổ chức, cá nhân quản lý khai thác thu vé cước phí đường bộ, nếu vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định và có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ nêu trên được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định và có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn cụ thể Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi trong việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cước đường bộ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi được biết và liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cước đường bộ theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);

– Vụ Đổi mới doanh nghiệp – VPCP (để b/c);

– Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);

– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

– Cục Thuế tỉnh Gia Lai;

– Vụ PC, VP – BTC;

– Vụ PC, VP – TCT;

– Website TCT;

– Lưu: VT, CS (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

Lưu Đức Huy

Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và nộp phạt 100% nếu như làm sai

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan thuế và pháp luật

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A Đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Email: quanghuypt69@gmail.com; dichvuthue24h@gmail.com

Website: dichvuthue24h.com

 

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.