Tìm kiếm
Close this search box.

Quy định về người đại diện theo pháp luật mới nhất

người đại diện theo pháp luật
Nội dung chính:

Một công ty cổ phần X kinh doanh ngành vận chuyển hàng hóa quốc tế, có người đại diện hợp pháp là ông H. Ông T là Giám đốc vận hành công ty, đồng thời là cổ đông lớn và là người bạn thân thiết với ông H. Trong quá trình làm việc, ông T đã thường xuyên đại diện công ty trong các giao dịch kinh doanh mà không có sự ủy quyền hoặc sự chấp thuận từ ông H. Hành động này có thể vi phạm các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật và thậm chí các hậu quả nghiêm trọng như hủy bỏ các hợp đồng, chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho đối tác kinh doanh.

Vậy thì khái niệm người đại diện là gì? Đâu là vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của đại diện pháp luật đối với công ty? Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên và cập nhật các quy định mới nhất về người đại diện theo pháp luật. Việc hiểu rõ về người đại diện theo pháp luật sẽ giúp công ty X nói riêng và doanh nghiệp nói chung xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ, tăng cường tính chuyên nghiệp và uy tín trong môi trường kinh doanh cạnh tranh hiện nay. Cùng tìm hiểu ngay!

Văn bản pháp luật quy định về người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp, có thể với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thường giữ các chức danh quản lý trong cơ cấu tổ chức của công ty. Tùy theo loại hình doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật có thể là một hoặc nhiều người đảm nhiệm các chức danh khác nhau và có quyền, nghĩa vụ tương ứng với vị trí đó. Những thông tin này đều được ghi cụ thể trong Điều lệ công ty.

Dưới đây là bảng phân biệt chức danh của người đại diện theo pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp để bạn tham khảo:

người đại diện pháp luật
Chức danh của người đại diện theo pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật

Công ty TNHH 1 thành viên

 • Có chủ sở hữu là cá nhân: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Có chủ sở hữu là tổ chức: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc

Công ty cổ phần

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc

Công ty hợp danh

Thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc

Doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp

Ngoài ra, nếu các bạn chưa rõ về các loại hình doanh nghiệp trên thì đừng lo. Dịch vụ Thuế 24h đã có bài chia sẻ và so sánh các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam các bạn có thể xem thêm để hiểu hơn.

Các hình thức người đại diện theo pháp luật

Căn cứ vào Điều 136 và khoản 1 Điều 137 của Bộ luật Dân sự 2015, người đại diện theo pháp luật có hai hình thức chính đó là: người đại diện theo pháp luật của cá nhân và người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

 • Người đại diện theo pháp luật của cá nhân bao gồm các trường hợp sau:
  • Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
  • Người giám hộ đối với người được giám hộ;
  • Người được Tòa án chỉ định trong các trường hợp đặc biệt như không xác định được người đại diện khác hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Ví dụ: Trong trường hợp một người chưa thành niên cần tham gia vào các giao dịch pháp lý, cha mẹ của người đó sẽ là người đại diện theo pháp luật để đại diện cho con cái của mình.

 • Người đại diện theo pháp luật của một pháp nhân có thể là một hoặc nhiều người và mỗi người đại diện đều có quyền đối với pháp nhân đó:
  • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ công ty;
  • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;
  • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Ví dụ: Trong một công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc thường là người đại diện theo pháp luật của công ty, đại diện cho các quyền và nghĩa vụ pháp lý của công ty trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh.

các hình thức người đại diện hợp pháp
Các hình thức người đại diện theo pháp luật

Quy định về người đại diện theo pháp luật

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật cần tuân thủ các quy định cơ bản sau đây trước khi xét đến các điều kiện để đại diện cho một tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, số lượng và chức danh được quy định trong điều lệ công ty.
 • Trong trường hợp có nhiều người đại diện, điều lệ công ty cần quy định rõ quyền, nghĩa vụ của từng người.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Khi chỉ còn một người đại diện cư trú tại Việt Nam, người này phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác khi xuất cảnh, và vẫn chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.
 • Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện không trở lại, công ty cần cử người khác làm đại diện.
 • Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Điều kiện trở thành người đại diện pháp luật

Khi lựa chọn người đại diện trên pháp luật cho doanh nghiệp, cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Tuổi từ 18 tuổi trở lên.
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không nằm trong danh sách đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.
 • Cung cấp duy nhất 01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.
 • Không cần phải là người góp vốn tại Công ty để trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
điều kiện của người đại diện theo pháp luật
Điều kiện trở thành người đại diện pháp luật

Trách nhiệm của người đại diện hợp pháp

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định rõ tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, và tốt nhất để bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Luôn trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không được lạm dụng địa vị, chức vụ để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Người đại diện phải thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho doanh nghiệp về mọi thông tin liên quan đến doanh nghiệp khác mà họ, hoặc người liên quan tới họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp.
 • Người đại diện phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với mọi thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp do vi phạm các trách nhiệm quy định trên.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Đi cùng với trách nhiệm to lớn, người đại diện công ty cũng sở hữu các quyền lợi và nghĩa vụ quan trọng sau đây:

 • Người đại diện có quyền quyết định về các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải tham vấn ý kiến của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 • Người đại diện phải tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của các cơ quan quản lý cao nhất trong công ty như Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 • Có quyền tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty.
 • Có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, ngoại trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của các cơ quan cao hơn.
 • Có quyền quyết định về tiền lương và các phúc lợi khác cho nhân viên trong công ty, bao gồm cả những người quản lý do họ bổ nhiệm.
 • Người đại diện cũng có quyền tuyển dụng nhân sự cho công ty.
 • Quyền đề xuất phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Trong trường hợp người đại diện giữ nhiều chức vụ, họ cũng có quyền tham gia quản lý tương ứng với mỗi chức vụ.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật làm Giám đốc, Tổng giám đốc kiêm một trong các vị trí Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Họ có thêm các quyền và nghĩa vụ của các chức vụ này, bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức và chủ trì các cuộc họp, giám sát thực hiện quyết định, ký các văn bản quyết định của cơ quan đại diện, và tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Có thể bạn quan tâm:

Thời hạn đại diện pháp luật được xác định như thế nào?

Người đại diện chỉ có thể xác lập hoặc thực hiện các giao dịch dân sự trên danh nghĩa của doanh nghiệp hoặc cá nhân được đại diện trong một khoảng thời gian quy định theo pháp luật. Trong đó, thời hạn đại diện được xác định căn cứ vào một trong các điểm sau: 

 • Theo quy định cụ thể của pháp luật
 • Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
 • Theo điều lệ của cơ quan pháp nhân.

Ví dụ, trong trường hợp một người được ủy quyền làm người đại diện pháp luật của một công ty với thời hạn đại diện là 2 năm. Sau 2 năm đó, cơ quan quản lý phát hiện rằng người đại diện này vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch dân sự cho công ty mặc dù thời hạn đã kết thúc. Trong trường hợp này, việc đại diện pháp luật vượt quá thời hạn được xác định sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015, có hai trường hợp thời hạn đại diện đặc biệt như sau:

 • Nếu thời hạn đại diện không được xác định trong giao dịch dân sự cụ thể, thì người đại diện pháp luật sẽ không còn thẩm quyền đại diện cho công ty sau 01 năm từ ngày giao dịch được thực hiện, trừ khi có thêm thỏa thuận mới.
 • Nếu quyền đại diện đã được xác định theo một giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện chính là thời điểm kết thúc giao dịch dân sự đó.

Các trường hợp chấm dứt người đại diện theo pháp luật

Căn cứ vào khoản 4 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015, người đại diện theo pháp luật sẽ chấm dứt trong một số trường hợp, cụ thể như sau:

 • Đối với người đại diện của cá nhân:
  • Người được đại diện đã đủ tuổi thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục.
  • Người được đại diện đã mất.
  • Các trường hợp khác do quy định của Bộ luật Dân sự 2015 hoặc các văn bản pháp lý khác.
 • Đối với đại diện của cơ quan, tổ chức pháp nhân:
  • Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.

Ví dụ, nếu một công ty xin giải thể do kinh doanh không thuận lợi, người đại diện pháp luật của công ty sẽ không được phép thực hiện giao dịch trên danh nghĩa công ty kể từ khi quá trình giải thể hoàn tất.

Hơn nữa, khi chấm dứt đại diện, mọi quyền và nghĩa vụ pháp lý, cũng như hậu quả pháp lý từ các giao dịch mà người đại diện đã thực hiện, sẽ không còn giá trị pháp lý đối với người được đại diện. Điều này nhằm bảo vệ lợi ích và quyền lợi của người được đại diện khi không còn sự ủy quyền hợp pháp từ người đại diện.

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật nhanh chóng với Dịch Vụ Thuế 24h

Dịch Vụ Thuế 24h là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp cần thay đổi người đại diện pháp luật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi tự hào đã triển khai và hỗ trợ thành công hàng ngàn thủ tục pháp lý, đem đến giải pháp thuận tiện và tối ưu cho hàng trăm khách hàng.

Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính – thuế – luật doanh nghiệp, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi cam kết khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau đây:

 • Quy trình làm việc minh bạch, linh hoạt theo nhu cầu khách hàng.
 • Hoàn tất mọi thủ tục một cách chính xác và nhanh chóng.
 • Tư vấn và hỗ trợ tận tâm trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức tìm hiểu và làm thủ tục. 
 • Chi phí hợp lý với dịch vụ trọn gói, không phí phát sinh. 

Vậy dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Dịch Vụ Thuế 24h có những gì?

Với mức chi phí trọn gói chỉ từ 900.000 đồng, bạn sẽ nhận được kết quả đăng ký và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới chỉ trong vòng 03 – 04 ngày làm việc.

*Chi phí này đã bao gồm lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép tại cơ quan Nhà nước, phí ủy quyền cho Dịch vụ Thuế 24h thực hiện thủ tục và phí dịch vụ tại Dịch Vụ Thuế 24h.

Phương châm của chúng tôi đó là mang đến sự hài lòng tuyệt đối tới mỗi khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được dịch vụ chuyên nghiệp, kết quả chất lượng, và sự hỗ trợ nhiệt tình 24/7 ngay hôm nay!

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật
Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật tại Dịch Vụ Thuế 24h

Câu hỏi thường gặp

Doanh nghiệp có thể không cần có người đại diện theo pháp luật không?

Theo Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2020, mọi doanh nghiệp phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Việc này giúp bảo đảm quản lý và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp. Do đó, không có người đại diện theo pháp luật sẽ vi phạm luật và có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

Có thể thuê người đại diện pháp luật cho công ty không?

Có thể thuê người đại diện pháp luật cho công ty. Tuy nhiên, theo quy định của Luật lao động, hợp đồng lao động cho người đại diện pháp luật không được kéo dài quá 05 năm.

Người nước ngoài có thể làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không?

Người nước ngoài có thể làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Quyết định này phụ thuộc vào quy định cụ thể của điều lệ công ty, bao gồm số lượng, chức danh quản lý, và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Luật không có hạn chế đối với việc người nước ngoài làm đại diện pháp luật, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về năng lực và thủ tục pháp lý cần thiết.

Một doanh nghiệp có thể có nhiều đại diện pháp luật không?

Theo quy định của khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều này cho phép doanh nghiệp linh hoạt trong việc tự quyết định số lượng người đại diện phù hợp với nhu cầu và quy mô hoạt động của mình. 

Quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện được cụ thể hóa trong Điều lệ công ty, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch và quản lý hoạt động kinh doanh.

Một cá nhân có thể là người đại diện pháp luật cho nhiều công ty không?

Có, một cá nhân có thể làm người đại diện pháp luật cho nhiều công ty. Luật Doanh nghiệp 2020 không giới hạn số lượng công ty mà một cá nhân có thể đại diện, miễn là họ đáp ứng các điều kiện và yêu cầu về năng lực và thủ tục pháp lý.

Doanh nghiệp luôn cần có ít nhất một người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam đúng không?

Theo Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, một doanh nghiệp phải luôn có ít nhất một người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp công ty chỉ còn một người đại diện và họ xuất cảnh, họ phải ủy quyền cho một người khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Trường hợp người đại diện pháp luật duy nhất của doanh nghiệp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày thì có cần ủy quyền cho người khác không?

Trong trường hợp người đại diện pháp luật duy nhất của doanh nghiệp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác, hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chết hoặc mất tích;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù;
 • Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định…

Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị phải cử người khác thay thế để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện (theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020). Điều này sẽ giúp đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn khi người đại diện chính tạm vắng mặt.

Trên đây là mọi điều bạn cần biết về khái niệm người đại diện theo pháp luật và hướng dẫn chi tiết về các quy định pháp luật liên quan. Việc tuân thủ quy định và liên tục cập nhật kiến thức mới về pháp lý là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Dịch Vụ Thuế 24h luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.  Hãy liên hệ ngay chúng tôi để giải quyết mọi vấn đề pháp lý và thuận lợi phát triển doanh nghiệp!

Bài viết mới nhất

Thời hạn góp vốn điều lệ

Quy định về thời hạn góp đủ vốn điều lệ công ty 2024

Trong một thị trường kinh doanh sôi động như Việt Nam, việc góp vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quyết định trách nhiệm tài chính của các thành viên, cổ đông và sự uy tín của công ty đối với cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có đủ vốn điều lệ cũng có khả năng huy động vốn dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy quy định về thời gian góp vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp phải chịu hình phạt như thế nào nếu không góp đủ số vốn cam kết? Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời hạn góp vốn điều lệ công ty và những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký vốn góp năm 2024. Văn bản pháp luật quy định về vốn điều lệ:

Chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty

Thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại Việt Nam, phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để vượt qua những rào cản về quy định pháp luật và tận dụng tiềm năng phát triển trong thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng quy mô kinh doanh mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như nâng cao uy tín thương hiệu, tăng khả năng huy động vốn và tham gia vào các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và chất lượng. Vậy thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Dịch Vụ Thuế 24h tìm hiểu về quy trình chuyển đổi và những điều cần lưu ý để thực hiện quy trình này một cách thuận lợi nhất. Các quy định pháp lý liên quan tới việc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số

tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh cá thể dễ dàng

Tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh giúp chúng ta dễ dàng xác nhận thông tin cần biết về hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, nghĩa vụ nộp thuế, quản lý thuế một cách hiệu quả hơn. Nhưng bạn chưa biết làm thế nào để tra cứu mã số thuế (MST) hộ kinh doanh? Không cần mất thời gian hay cảm thấy rắc rối khi không biết tìm kiếm thông tin ở đâu, sau đây là 3 cách miễn phí và vô cùng dễ thực hiện giúp bạn tra ngay mã số này. Đọc ngay bài hướng dẫn chi tiết cùng Dịch Vụ Thuế 24h bên dưới! Mã số thuế hộ kinh doanh là gì? Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, được cấp cho các hộ kinh doanh khi họ đăng ký kinh doanh(1). Đây là một phần quan trọng của quy trình đăng ký doanh nghiệp. Hãy xem mã số thuế hộ kinh doanh như là một “chứng minh nhận diện” cho hộ kinh doanh. Giống như một số CMND/CCCD của cá

hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không

Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không?

So với một số loại hình doanh nghiệp, mô hình hộ kinh doanh cá thể thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân vì tính linh hoạt và đơn giản. Tuy nhiên, khi tài sản cá nhân và tài sản công ty không phân biệt rõ ràng có thể tạo ra rủi ro về tài chính cho hộ kinh doanh.  Tư cách pháp nhân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản ổn định và phát triển kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?  Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ giải đáp câu hỏi này thông qua việc làm rõ điều kiện nào để có tư cách pháp nhân, loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có phức tạp không,… Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân? Nói dễ hiểu, pháp nhân là một khái niệm chỉ một tổ chức có tư cách pháp lý riêng biệt, tức là một thực thể pháp lý độc lập và có thể tham gia vào các

Đặc điểm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là gì? 6 Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

Bạn đã có ý tưởng và muốn mở ngay một cửa hàng quần áo thời trang của riêng mình? Hay bạn là một người trẻ muốn tự khởi nghiệp với dự án xe bánh mì lưu động cùng với nhóm bạn? Nếu các bạn đều đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh linh hoạt, dễ đăng ký với quy mô nhỏ, hãy tìm hiểu khái niệm: Hộ kinh doanh cá thể. Trong bài viết dưới đây, Dịch Vụ Thuế 24h giải đáp tất tần tật cho quý bạn đọc về hộ kinh doanh là gì. Mô hình này khác gì với loại hình doanh nghiệp/công ty? Đặc điểm về tính pháp nhân, trách nhiệm tài sản, cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể, có nghĩa vụ và quyền lợi như thế nào?  Dịch Vụ Thuế 24h giúp bạn kinh doanh dễ dàng ngay từ khi bắt đầu! Đọc ngay bài viết bên dưới.  Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình thành lập và điều hành. Trong hộ kinh doanh, các thành viên hoặc cá nhân chịu trách nhiệm

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.