Một số điểm mới đáng chú ý về hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021

Thực hiện lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước, ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2022). Dịch vụ thuế Quang Huy đưa ra một số điểm đáng chú ý về hóa đơn điện tử như sau:

Người bán hàng có quyền ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử cho bên thứ ba

Căn cứ Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba.

Bên thứ ba là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Việc ủy nhiệm phải lập thành văn bản và phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

Tổ chức được ủy nhiệm lập Hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế. Hóa đơn phải thể hiện đầy đủ thông tin: tên, địa chỉ, mã số thuế  của bên ủy nhiệm và của bên nhận ủy nhiệm.

Bên ủy nhiệm và Bên nhận ủy nhiệm phải có trách nhiệm niêm yết trên Website của mình hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người mua được biết. Khi hết thời hạn hoặc chấm dứt việc ủy nhiệm thì các bên hủy các niêm yết.

Quy định về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn điện tử

Ký hiệu mẫu số của hóa đơn điện tử:

Căn cứ Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh các loại hóa đơn điện tử:

Số 1 – Loại hóa đơn điện tử GTGT;

Số 2 – Hóa đơn điện tử bán hàng;

Số 3 – Hóa đơn điện tử bán tài sản công;

Số 4 – Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia;

Số 5 – Tem, vé, thẻ, phiếu thu, chứng từ điện tử;

Số 6 – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

– Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

– Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

– Một ký tự tiếp theo là 01 chữ cái: T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng,

– Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

Xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót

Căn cứ Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế, hoặc có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán có thể thông báo điều chỉnh cho từng hóa đơn, hoặc cho nhiều hóa đơn đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào, chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

– Nếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện hóa đơn đó sai sót thì các lần xử lý tiếp theo thực hiện như hình thức đã áp dụng lần đầu.

– Đối với trường hợp lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ thì người bán hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn.

– Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không phải hủy hoặc thay thế.

– Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn điện tử có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu +), điều chỉnh giảm (ghi dấu -) đúng với thực tế điều chỉnh.

Hiện nay, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC không quy định nội dung này.

Quy định về hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Nguyên tắc: phải có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Đối tượng áp dụng: Danh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo mô hình kinh doanh: Trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Nội dung của hóa đơn điện tử:

– Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán.

– Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân/mã số thuế).

– Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán.

– Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT; Thời điểm lập hóa đơn; Mã của cơ quan thuế.

Hiện nay, Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 chưa hướng dẫn cụ thể về nội dung của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

Đối với cung cấp dịch vụ ngân hàng: Ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ.

Đối với trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan (tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế hoặc các tổ chức khác), thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

Hiện nay, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC không có quy định riêng về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 0917.371.518 hoặc số 0916.108.136 để được giải đáp các vướng mắc liên quan đến kế toán, thuế, tài chính, pháp lý doanh nghiệp …

Công ty Quang Huy – cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ về kế toán thuế, đăng ký thành lập doanh nghiệp và cung ứng lao động tại TP. Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai, …

Website: dichvuthue24h.com – thuequanghuy.com

Quận 12: 116A Đường HT 35, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

Quận 1: 18 Trần Cao Vân, Quận 1, Tp.HCM

Quận 10: 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM

0 0 bỏ phiếu
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Hotline: 0917.371.518
Điện thoại: (028) 62553948
Nhắn tin Facebook Zalo: 0917.371.518