GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

Số ĐKKD 0310872709 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 24/05/2011

(thay đổi lần 5 ngày 27/03/2018)