Trường hợp công ty bạn có sự thay đổi tên, địa chỉ mà không thay đổi mã số thuế thì có được sử dụng hóa đơn đã đặt in sẵn không? Công ty TNHH dịch vụ và Đại lý thuế Quang Huy xin  giải đáp thắc mắc như sau:

DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐÃ IN TRƯỚC ĐÓ KHÔNG?

DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐÃ IN TRƯỚC ĐÓ KHÔNG?

Theo Công văn 583/TCT-CS ngày 12/02/2018 của Tổng cục thuế trả lời Cục thuế Bình Dương về hóa đơn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14  tháng 5 năm 2010    và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

Điều 9. Phát hành hoá đơn của tổ chức kinh doanh

Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dựng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”        

 Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú thì Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú đổi tên “Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú” sang tên “Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú” nhưng không thay đổi mã số thuế, địa chỉ. Ngày 14/9/2017, Công ty đã gửi Thông báo thay đổi thông tin đến Cục Thuế tỉnh Bình Dương để thông báo việc đổi tên. Từ ngày 15/9/2017 đến 6/10/2017, Công ty đã phát hành hoá đơn ghi tên mới “Công ty CP Dược phẩm Đạt Vi Phú (bằng cách gạch tên cũ, đóng dấu tên mới) thì Cục Thuế xem xét chấp thuận về chỉ tiêu tên người bán trên các hoá đơn đã lập ghi tên mới của người bán nêu trên.

Như vậy, nếu công ty bạn thay đổi tên nhưng không thay đổi mã số thuế và có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận