DỊCH VỤ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Việc chuyển đổi loại hình của công ty trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp là nhu cầu thường xuyên, do nhu cầu thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty, cũng như quy mô sản xuất của kinh doanh được mở rộng, vì vậy việc thay đổi loại hình công ty cho phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh là cần thiết. Công ty Quang Huy sẽ tư vấn bạn thủ tục, quy trình thay đổi loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 1 TV thành công ty TNHH 2 TV trở lên: DỊCH VỤ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

1. Công ty TNHH 1 TV được chuyển đổi thành công ty TNHH 2 TV trở lên  khi chủ sở hữu công ty đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết. 

Công ty được chuyển đổi bằng cách:

< >Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác; hoặc Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.

2. Trường hợp chuyển đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

 1. a) Giấy đề nghị chuyển đổi;
 2. b) Điều lệ công ty chuyển đổi như quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp;
 3. c) Danh sách thành viên gồm nội dung quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 23 của Luật Doanh nghiệp và phần vốn góp tương ứng của mỗi thành viên;
 4. d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty.
 5. Trường hợp chuyển đổi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thì hồ sơ chuyển đổi bao gồm:
 6. a) Giấy đề nghị chuyển đổi;
 7. b) Điều lệ công ty chuyển đổi như quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp;
 8. c) Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp;
 9. d) Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp.
 10. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp hoặc vốn cam kết góp từ một hoặc một số người khác, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư tương ứng; đồng thời, thu hồi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty được chuyển đổi.

 1. Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.
 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Doanh nghiệp; đồng thời xóa tên công ty được chuyển đổi trong sổ đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Cam kết thành lập công ty trọn gói !

0 0 bỏ phiếu
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
hotline(028) 62553948