Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính

 Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính là dịch vụ của công ty kế toán được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. 

Kiểm tra báo cáo tài chính là hoạt động kiểm tra và kiểm tra kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán, hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính doanh nghiệp và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Quang Huy chuyên thực hiện cung cấp Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, đại lý thuế, kê khai thuế, báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp.

 

Công ty Quang Huy là công ty chuyên nghiệp về dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính tại Việt Nam.

Ngoài dịch vụ kế toán, Quang Huy  hiện đang cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Đây là dịch vụ khai thuế, ký trên hồ sơ khai thuế thay người nộp thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

1. Nội dung công việc thực hiện dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Quang Huy:

- Thu thập thông tin là các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo thuế của doanh nghiệp;

- Tìm hiểu quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

- Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán;,

- Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng, quý;

- Kiểm tra việc lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;

- Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Kiểm tra việc khai thuế thu nhập cá nhân;

- Kiểm tra việc lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Kiểm tra việc kết chuyển, lập báo cáo tài chính theo quy định;

- Thực hiện điều chỉnh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

- Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện dịch vụ;

- Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;

- Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

- In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

- Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

- Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...

2. Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính

-  Cung cấp thông tin : Sổ sách kế toán, báo cáo thuế, các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra; chứng từ  thanh toán qua ngân hàng; bảng lương nhân viên; hợp đồng; công nợ ….

-  Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

 

TẠI SAO BẠN CẦN DỊCH VỤ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

- Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, do đó việc lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quyết toán thuế sẽ thực hiện không theo đúng quy định.  Nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính và bị truy thu thuế với số tiền rất lớn. Để hạn chế rủi ro, nhiều doanh nghiệp đã thuê  Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy kiểm tra lại báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình.

- Năng lực và trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán chưa đủ trình độ chuyên môn, chưa đủ kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc lập báo cáo tài chính được chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật. Bạn cần đơn vị kế toán chuyên nghiệp kiểm tra lại báo cáo tài chính.

- Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế, kế toán của Việt Nam, Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy sẽ giúp bạn thực hiện lập báo cáo tài chính đúng quy định.

- Bạn là thành viên góp vốn, cổ đông của công ty, bạn không tham gia quản lý trực tiếp công ty hoặc bạn đang có ý định mua lại một doanh nghiệp. Để đảm bảo thông tin trên báo cáo tài chính là chính xác, Bạn cần một công ty kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, độc lập kiểm tra lại báo cáo tài chính, xem như là một đơn vị độc lập kiểm tra lại thông tin báo cáo tài chính.

- Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể đánh giá được nhân viên làm kế toán thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện lập báo cáo tài chính quy định? Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy sẽ giúp bạn điều này.

- Bạn là giám đốc công ty, bạn là chủ doanh nghiệp, bạn không tin tưởng và không yên tâm về báo cáo tài chính do bộ phận kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình lập. Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy sẽ giúp bạn.

- Bạn cần chuyên gia tư vấn kế toán, thuế có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán thuế, lĩnh vực thuế, chuyên gia tư vấn phải có chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) do Bộ tài chính cấp hoặc Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục thuế do Tổng cục thuế cấp để tư vấn cho bạn các vấn đề liên quan đến kế toán, thủ tục thuế. Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính đáp ứng được nhu cầu của bạn.

- Bạn cần chuyên gia tư vấn kế toán thuế để kiểm tra và kiểm soát lại các báo cáo thuế, kiểm tra lại việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không? Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy sẽ giúp bạn.

 

TẠI  SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA QUANG HUY

 

1. Quang Huy được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán,  kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

2. Nhân sự thực hiện  Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính  của Quang Huy là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực thuế, kế toán. Bạn có thể có được chuyên gia tư vấn thuế trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tại Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Quang Huy.

3. Quang Huy là một trong số các công ty được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề dịch vụ đại lý thuế, đây là dịch vụ khai thuế, thực hiện các thủ tục thuế thay người nộp thuế.

4. Cho đến nay hàng trăm doanh nghiệp ở rất nhiều các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau đã và đang sử dụng Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Quang Huy.  Khách hàng của Dịch vụ Kiểm tra Báo cáo tài chính Quang Huy là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án.

5. Nhân sự làm Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Quang Huy luôn được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Công ty Quang Huy. Đảm bảo Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Quang Huy mà Bạn sử dụng có thể xử lý mọi trình huống liên quan đến vấn đề kế toán, vấn đề thuế của bạn.

6. Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính tại Quang Huy được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Nhân viên thực hiện dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về kế toán, lập báo cáo tài chính, dịch vụ thuế, có trình độ cao. Mọi sản phẩm dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

7. Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.

8. Đến với Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Quang Huy :

Với việc lựa chọn dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Quang Huy, đảm bảo thông tin trên báo cáo tài chính của quý khách phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cho rằng dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Kế toán Quang Huy sẽ giúp doanh nghiệp Quý khách hàng chế sai xót khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, quý khách sẽ giám sát được hoạt động của doanh nghiệp mình.

Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính Quang Huy sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

Để đảm bảo  báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, các luật thuế, giải pháp tối ưu nhất là sử dụng Dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của Quang Huy.

 

Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và nộp phạt 100% nếu như làm sai

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan thuế và pháp luật

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A Đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Email: quanghuypt69@gmail.com; dichvuthue24h@gmail.com

Website: dichvuthue24h.com

 

Bài viết khác