DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp là dịch vụ của Kế toán Quang Huy, được thành lập, đăng ký hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Quang Huy, dịch vụ kế toán trưởng Quang Huy sẽ thực hiện toàn bộ công việc của kế toán trưởng theo như chức năng và nhiệm vụ của một kế toán trưởng doanh nghiệp.

Công ty Kế toán Quang Huy đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hành nghề kế toán và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Công ty TNHH dịch vụ và Đại lý thuế Quang Huy chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, đại lý thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, giải thể công ty, lập dự án đầu tư, làm sổ sách kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ kế toán trưởng,dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh, xin phép đầu tư, dịch vụ kiểm toán, thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

Chỉ Công ty có đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật mới được phép cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho các doanh nghiệp.

Công ty Dịch vụ Kế toán Quang Huy đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng.

Công ty Dịch vụ Kế toán Quang Huy đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ làm thủ tục thuế, dịch vụ đại lý thuế.

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán để làm dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của mình là vi phạm pháp luật, doanh nghiệp đi thuê dịch vụ kế toán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật kế toán, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật làm kế toán để làm dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của mình thì chất lượng dịch vụ kế toán trưởng sẽ không đảm bảo, báo cáo kế toán và báo cáo thuế không chính xác, không được cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính về dịch vụ kế toán, thủ tục thuế rất lớn.

Là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công ty Dịch vụ Kế toán Quang Huy chuyên về cung cấp Dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP CỦA QUANG HUY

Tùy từng đối tượng doanh nghiệp, công việc và mục đích của dịch vụ kế toán trưởng, yêu cầu của doanh nghiệp đối với dịch vụ kế toán trưởng, Dịch vụ Kế toán trưởng của Quang Huy thường bao gồm những công việc chính sau :

1- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

–   Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;

–   Bổ nhiệm, đứng tên là kế toán trưởng của doanh nghiệp;

–   Phân công công việc cho nhân viên của phòng kế toán;

–   Đào tạo nhân viên của phòng kế toán;

–   Hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện công việc kế toán;

–   Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán;

–   Kiểm tra lại việc hạch toán, ghi sổ kế toán;

–   Kiểm tra các báo cáo thuế mà nhân viên kế toán đã thực hiện;

–   Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính;

–   Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế;

2- CÔNG VIỆC TƯ VẤN

–  Tư vấn pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ;

–  Tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật lao động …..

–  Tư vấn tài chính;

–  Tư vấn đầu tư;

–  Làm việc với công ty kiểm toán;

–  Tư vấn thực hiện các thủ tục về đăng ký lao động, BHXH, BHYT cho doanh nghiệp.

–  Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

3- CÔNG VIỆC KHÁC

–  Làm việc với ngân hàng để huy động vốn cho công ty;

–  Lập dự án đầu tư;

–  Lập phướng án kinh doanh;

–  Phân tích tài chính công ty;

–  Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty;

–  Thực hiện các công việc khác theo thỏa thuận …

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP?

– Doanh nghiệp bạn cần kế toán trưởng có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, lĩnh vực thuế, lĩnh vực tài chính, kế toán trưởng phải có chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp. Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.

– Doanh nghiệp bạn mới thành lập chưa tuyển dụng được kế toán trưởng. Thuê dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy để thực hiện các công việc kế toán trưởng của một công ty mới thành lập.

– Doanh nghiệp bạn cần kế toán trưởng trong một khoảng thời gian ngắn để thực hiện một dự án, để thay thế tạm thời nhân sự kế toán trưởng hiện hữu. Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy sẽ giúp bạn điều này.

– Doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần bốn trí hoặc tuyển dụng nhân sự làm kế toán trưởng. Để tiết giảm chi phí bạn sử dụng dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy.

– Bạn cần kế toán trưởng để quản lý hoạt động phòng kế toán, kiểm tra và kiểm soát lại các báo cáo kế toán, kiểm tra việc lập báo cáo tài chính, kiểm tra việc lập báo cáo thuế, hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện công việc. Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy sẽ giúp bạn.

– Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, thuế, tài chính thì làm  như thế nào bạn có thể đánh giá được nhân viên làm kế toán trưởng của công ty bạn làm đúng hay không đúng? Làm tốt hay không tốt? Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy sẽ giúp bạn điều này.

TẠI SAO BẠN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP CỦA QUANG HUY?

 1. Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Quang Huy được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.
 2. Nhân sự thực hiện dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Quang Huy là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm, có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ theo quy định của pháp luật để làm kế toán trưởng. Doanh nghiệp bạn có thể có được kế toán trưởng trình độ thạc sĩ (MBA), hoặc kế toán trưởng có chứng chỉ kiểm toán viên (CPA).
 3. Nhân sự làm dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp bạn thường xuyên được sự hỗ trợ và tư vấn của Hội đồng cố vấn, Ban lãnh đạo Kế toán Quang Huy. Đảm bảo dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy mà doanh nghiệp bạn sử dụng có thể xử lý mọi tình huống liên quan đến kế toán, thuế, tài chính, đầu tư của doanh nghiệp.
 4. Sử dụng dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ dịch vụ kế toán trưởng, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự làm dịch vụ kế toán trưởng. Đội ngũ nhân sự của Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn thuế, kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.
 5. Cho đến nay hàng trăm doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy.  Khách hàng của Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Quang Huy là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án.
 6. Chất lượng dịch vụ của Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Quang Huy luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của qúy khách hàng.
 7. Khi sử dụng Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy, nhân sự làm dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán trưởng sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ, tài chính, đầu tư.
 8. Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy sẽ cung cấp cho quý khách  báo cáo thuế, báo cáo tài chính chính xác và kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật.
 9. Phí dịch Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán trưởng cho quý khách hàng.

Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Quang Huy chắc chắn sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp nhiều tiện ích. Dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy giải quyết được bài toán giữa chi phí và nhân sự của quý doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trưởng, xin liên hệ trực tiếp với Dịch vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Quang Huy để biết thêm chi tiết.

Dịch vụ hậu mãi cho quý khách hàng:

 • Cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, giá rẻ cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp văn bản pháp luật, biểu mẫu, hợp đồng miễn phí qua Email công ty ;
 • Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
 • Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng – nhằm thể hiện sự tri ân đến quý khách hàng;

Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và nộp phạt 100% nếu như làm sai

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan thuế và pháp luật

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A Đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Email: quanghuypt69@gmail.com; dichvuthue24h@gmail.com

Website: dichvuthue24h.com

 

0 0 bỏ phiếu
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
hotline(028) 62553948