Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi sử dụng Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy, doanh nghiệp không cần phải có nhân viên kế toán chuyên nghiệp tại doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy sẽ thực hiện  toàn bộ các công việc của nhân viên kế toán cho doanh nghiệp như : Báo cáo thuế, khai thuế với cơ quan thuế, lập báo cáo quyết toán thuế, làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định.

Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy

Công ty TNHH dịch vụ và Đại lý thuế Quang Huy chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, đại lý thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, giải thể công ty, lập dự án đầu tư, làm sổ sách kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ kế toán trưởng,dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh, xin phép đầu tư, dịch vụ kiểm toán, thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp

CHI TIẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  CỦA  QUANG HUY

1- CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ

   1.1.  Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập;

   1.2.  Khai thuế, lệ phí môn bài hàng năm;

   1.3.  Đăng ký Mã số thuế TNCN cho nhân viên mới, đăng ký giảm trừ gia cảnh;

   1.4.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định;

   1.5.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định;

   1.6.  Khai thuế TNDN tạm tính  theo Quý theo quy định;

   1.7.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm;

   1.8.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm;

   1.9.  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định;

   1.10. Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

   1.11. Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

   2.1.  Soát xét các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;

   2.2.  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;

   2.3.  Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán;

   2.4.  Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng;

   2.5.  Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ;

   2.6.  Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định;

   2.7.  Lập báo cáo tài chính;

   2.8.  Xác định kết quả kinh doanh;

   2.9.  Đứng tên nhân viên làm kế toán;

3- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

   3.1. Đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp;

   3.2. Thực hiện công việc kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

4- CÔNG VIỆC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – BHXH

   4.1. Đăng ký lao động với cơ quan nhà nước;

   4.2. Lập bảng lương;

   4.3. Tính toán số tiền phải đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn cho nhân viên theo quy định;

   4.4. Thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên theo quy định;

   4.5. Thực hiện các báo tăng/giảm nhân sự theo quy định;

   4.6. Thực hiện các thủ tục chốt sổ BHXH theo quy định.

5- CÔNG VIỆC TƯ  VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

   5.1. Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.

   5.2. Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có).

   5.3. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

6- CÔNG VIỆC BÁO CÁO

   6.1. Báo cáo thống kê.

   6.2. Báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7- NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

  7.1.  Nhận chứng từ từ khách hàng.

  7.2.  Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH KẾ TOÁN BÊN NGOÀI?

– Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

– Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. Nếu không bố trí người làm kế toán, không bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy sẽ giúp bạn, Quang Huy sẽ cung cấp dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng cho doanh nghiệp của Bạn.

– Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty Bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng  quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp của Quang Huy sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.

– Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần thuê nhân viên kế toán, thuê kế toán trưởng chuyên nghiệp cho công ty của bạn để giảm chi phí. Thay vào đó Bạn sử dụng Dịch vụ kế toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán trưởng của Quang Huy.

– Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Quang Huy sẽ giúp bạn.

– Bạn là công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn sử dụng dịch vụ kế toán của Quang Huy.

– Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, các quy định  về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, thuế đúng quy định? Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy sẽ giúp bạn kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán.

– Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động khai thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.

– Bạn không tin tưởng, yên tâm về hoạt động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ  kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Bạn sử dụng Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy kiểm tra, soát xét lại sổ sách kế toán.

– Bạn muốn một công ty dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp, độc lập bên ngoài thực hiện toàn bộ công việc Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp mình.

 BẠN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  CỦA QUANG HUY

– Quang Huy là công ty cung cấp Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Quang Huy đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp Dịch vụ kế toán cho công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật

– Quang Huy là một trong số doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành để cung cấp dịch vụ đại lý thuế. 

Bạn có thể tham khảo dịch vụ đại lý thuế của Quang Huy. Đây là dịch vụ khai thuế, ký trên hồ sơ khai thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

– Quang Huy được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế (MBA), kiểm toán viên (CPA), kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

–  Hoạt động Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học. Mọi hồ sơ, báo cáo đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi Kiểm toán viên/Kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cung cấp cho khách hàng  chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.

– Nhân sự thực hiện dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy là những người có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, báo cáo thuế. Bạn có thể có được những chuyên gia trình độ thạc sĩ (MBA), kiểm toán viên (CPA) tư vấn kế toán, thuế cho bạn.

– Sử dụng Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài  của Quang Huy, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đội ngũ nhân sự Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

– Cho đến nay hàng ngàn doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đang sử dụng dịch vụ kế toán của Quang Huy.  Khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán của Quang Huy là các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG  DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA QUANG HUY

– Chất lượng công việc kế toán khi sử dụng Dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

– Khi sử dụng Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy, nhân sự của Quang Huy sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

– Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu.

– Chi phí dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi sử dụng  Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê hay tuyển dụng nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện.

– Sử dụng dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động Dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp đã có một công ty Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp hàng đầu đảm nhận.

– Nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy luôn được cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.

– Họat động dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy thực hiện theo một quy trình chặt chẽ và khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tốt nhất, đúng quy định nhất.

– Phí dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Quang Huy sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hàng tháng cho quý khách hàng.

– Khi sử dụng dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy, Quang Huy luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển.

Với việc lựa chọn dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy, dịch vụ kế toán cho  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy sẽ thực hiện toàn bộ công việc kế toán cho quý khách, quý khách hàng chỉ việc ký trên các báo cáo, sổ sách kế toán do dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán, Quang Huy sẽ tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Sử dụng dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Quang Huy  là sự lựa chọn tối ưu nhất cho các doanh nghiệp cổ phần hiện nay. Đảm bảo doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí, đảm bảo thực hiện hoạt động kế toán theo đúng quy định của pháp luật và chất lượng Dịch vụ kế toán cho  công ty có vốn đầu tư nước ngoài luôn đảm bảo tốt nhất.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hãy liên hệ ngay với  Quang Huy để biết thêm chi tiết về dịch vụ, phí Dịch vụ kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

 

0 0 bỏ phiếu
Xếp hạng bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Hotline: 0917.371.518
Điện thoại: (028) 62553948
Nhắn tin Facebook Zalo: 0917.371.518