Thế nào là hoàn thuế GTGT? Dịch vụ hoàn thuế GTGT bao gồm những công việc nào? các trường hợp được hoàn thuế GTGT? đối tượng được hoàn thuế GTGT là ai? Quy định về hoàn thuế GTGT mới nhất khi nào được hoàn thuế GTGT? Dịch Vụ Thuế 24h là công ty cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ hoàn thuế GTGT.

Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT của Dịch Vụ Thuế 24h

Hoàn thuế GTGT là gì?

Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Hoàn thuế GTGT là việc người nộp thuế (doanh nghiệp) sẽ được nhận lại tiền thuế GTGT từ ngân sách Nhà nước nếu như đáp ứng đủ các điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể, hoàn thuế GTGT là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho người nộp thuế mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào đã trả khi  mua hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh còn chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế hoặc hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tiêu dùng của tổ chức, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.

Tuy nhiên, thủ tục hoàn thuế GTGT tương đối phức tạp và đòi hỏi người trực tiếp thực hiện phải nắm rõ những quy định cơ bản về thuế GTGT. Nếu người thực hiện thiếu kinh nghiệm, rất có thể khiến việc hoàn thuế kéo dài lâu hơn. Từ đó, gây ra hậu quả không đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của doanh nghiệp.

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT mới nhất 2021

Bạn đang thắc mắc đối tượng được hoàn thuế GTGT và những trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng, Dịch Vụ Thuế 24h xin chia sẻ như sau:

Căn cứ các văn bản:

– Luật Thuế GTGT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013,2016;

– Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

– Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017 ngày 15/11/2017 của Chính phủ.

Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp 2: Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp 3: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Hoàn thuế GTGT là gì? Dịch vụ hoàn thuế uy tín nhất 2021

Trường hợp 4: Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Trường hợp 5: Việc hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo được quy định như sau:

  1. a) Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hoá, dịch vụ mua tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình, dự án;
  2. b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp 6: Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Trường hợp 7: Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Điều kiện để được hoàn thuế GTGT

Căn cứ Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Thời gian giải quyết hoàn thuế GTGT

Thời gian hoàn thuế GTGT từ Dịch Vụ Thuế 24h như sau:

Căn cứ Điều 13 Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016; khoản 2 Điều 1 Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017

– Trường hợp thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

+ Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế về cơ quan thuế, nếu hồ sơ không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp chưa đủ thông tin để xác định hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, cơ quan thuế lập và gửi Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu gửi người nộp thuế trong thời hạn chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử, Thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có Thông báo, người nộp thuế có trách nhiệm gửi các giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế. Quá thời hạn nêu trên, cơ quan thuế chuyển hồ sơ hoàn thuế sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

đơn vị chuyên về lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

+ Sau khi thẩm định hồ sơ hoàn thuế, nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

– Trường hợp thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Cơ quan thuế tiến hành đợt kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

– Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tiếp nhận Quyết định hoàn thuế và thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.

Nội dung dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Dịch Vụ Thuế 24h

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng; Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT

Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ/chứng từ; Lập và nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT

Bước 3: Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Dịch vụ thuế 24h

Trên đây là những thông tin cần thiết về dịch vụ hoàn thuế GTGT từ Dịch Vụ Thuế 24h. Hy vọng chúng tôi đã giải đáp được những thắc mắc của bạn.

Dịch Vụ Thuế 24h là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ hoàn thuế trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thành lập công ty trọn gói, dịch vụ kế toán giá rẻ chuyên nghiệp,..đảm bảo dịch vụ chất lượng cho mỗi khách hàng với giá cạnh tranh nhanh 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 0917.371.518 hoặc số 0916.108.136 để được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Công ty Quang Huy – cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ về kế toán thuế và lao động tại TP Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai

Web: dichvuthue24h.com hoặcthuequanghuy.com

Quận 12: 116A Đường HT 35, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

Quận 1: 18 Trần Cao Vân, Quận 1, Tp.HCM

Quận 10: 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận