Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Nội dung cơ bản của dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, Lợi ích của việc lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

 

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng là một loại hình dịch vụ tư vấn thuế được sự ủy thác của khách hàng kê khai toàn bộ các hóa đơn đầu vào phát sinh trong quá trình mua vào và hóa đơn đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ khách hàng bán ra để nộp lên Thuế.

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Nội dung cơ bản của dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

- Báo giá dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng sẽ được các công ty tư vấn thuế đề ra, mức giá dịch vụ không quá cao trung bình khoảng trên dưới 1 triệu đồng.

- Nhiệm vụ của khách hàng: thời hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng là trước ngày 15 của tháng kế tiếp tháng nộp báo cáo. Vì vậy khách hàng cần phải đưa chứng từ kê khai cho công ty tư vấn thuế trước ngày 15 tháng kế tiếp.

- Công việc còn lại sẽ do công ty tư vấn thực hiện và chịu trách nhiệm.

Lợi ích của việc lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

- Công ty tư vấn thuế sẽ thông báo trực tiếp tới khách hàng ngay khi có tin tức cập nhật thay đổi từ cơ quan thuế.

- Giảm thiểu chi phí một cách tối ưu nhất có thể.

- Báo cáo thuế hàng tháng luôn chính xác, kịp thời không lo bị muộn, hay phải nộp phạt.

Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Mức phạt chậm nộp báo cáo thuế hàng tháng

- Nộp báo cáo chậm so với quy định dưới 5 ngày: phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ.

- Nộp báo cáo chậm so với quy định từ 1 - 10 ngày: phạt tiền từ 400.000 - 1.000.000 đồng.

- Nộp báo cáo chậm so với quy định từ 10 - 20 ngày: phạt tiền từ 800.000 - 2.000.000 đồng.

- Nộp báo cáo chậm so với quy định từ 20 - 30 ngày: phạt tiền từ 1.200.000 - 3.000.000 đồng.

- Nộp báo cáo chậm so với quy định từ 30 - 40 ngày: phạt tiền từ 1.600.000 - 4.000.000 đồng.

Từ thông tin trên mọi người có thể thấy được tầm quan trọng của báo cáo thuế hàng tháng đối với doanh nghiệp như thế nào. Một trong những công ty có tên tuổi và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thuế là Công ty dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy. Hãy lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng của Công ty dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy làm nơi ủy thác báo cáo thuế hàng tháng cho Quý Doanh nghiệp. Công ty xin cam kết với khách hàng khi lựa chọn dịch vụ của công ty sẽ không phải lo lắng tới chuyên môn, nghiệp vụ cũng như dịch vụ hậu đãi, giá cả.