Tìm kiếm
Close this search box.

Công văn 1161/TCT-DNL

Nội dung chính:

CÔNG VĂN 1161/TCT-DNL

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 1161/TCT-DNL

V/v: chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79100/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội kiến nghị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000:

+ Tại Khoản 2 Điều 3 quy định về giải thích từ ngữ:

“Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.”

+ Tại Điều 61 quy định về nội dung kinh doanh tái bảo hiểm:

“Kinh doanh tái bảo hiểm bao gồm:

  1. Chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác.
  2. Nhận bảo hiểm lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm,”

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực bảo hiểm quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm: “…Tái bảo hiểm”

Tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“b) Các khoản thu về dịch vụ, hàng hóa bán ra đã tính thuế GTGT ở khâu bảo hiểm gốc thì không phải tính thuế GTGT theo quy định tại Thông tư này bao gồm:

– Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu về bồi thường khác (nếu có).

– Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm.

– Thu đòi người thứ 3 ”

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với khoản phí tái bảo hiểm mà các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm nhận được từ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm khác thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; các khoản thu về bồi thường nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu về bồi thường khác, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)

– Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;

– Vụ CS, PC, KK (TCT);

– Website Tổng cục Thuế;

– Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

Dịch vụ hậu mãi cho quý khách hàng:

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp;

Cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, giá rẻ cho doanh nghiệp;

Cung cấp văn bản pháp luật, biểu mẫu, hợp đồng miễn phí qua Email công ty ;

Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp;

Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng- nhằm thể hiện sự tri ân đến quý khách hàng;

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Website: dichvuthue24h.com

 

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.