Tìm kiếm
Close this search box.

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì? Những điều cần biết về cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi cổ tức
Nội dung chính:

Bạn là nhà đầu tư muốn tìm kiếm một hình thức vừa ổn định vừa mang lại lợi nhuận cao? Vậy, bạn đã từng nghe qua khái niệm cổ phần ưu đãi cổ tức chưa?

Được biết đến với khả năng nhận cổ tức ổn định và tỷ lệ cao hơn so với cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức thường thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng đầu tư. 

Tuy nhiên, đi kèm với một số thách thức và hạn chế, quyết định lựa chọn đầu tư như thế nào cần được thực hiện một cách cẩn thận. Bài viết sau đây giải thích cho bạn đọc những điều phải biết về cổ phần ưu đãi cổ tức. Đọc ngay cùng Dịch vụ Thuế 24h!

Văn bản pháp luật quy định về cổ phần ưu đãi cổ tức

Luật Doanh nghiệp 2020 là văn bản chính quy định về việc thành lập và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm thông tin về các loại cổ phần. Bạn đọc có thêm tham khảo chi tiết tại các điều khoản:

 • Điều 4 giải thích khái niệm cổ tức là gì.
 • Điều 117 giải thích về cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông sở hữu loại cổ phần này.
 • Điều 148 cho chúng ta biết về điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua, trong đó có đề cập trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được cấp quyền biểu quyết.

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phần ưu đãi cổ tức là loại cổ phần mang lại quyền lợi ưu tiên cho cổ đông, nghĩa là họ được nhận cổ tức cao hơn so với cổ đông cổ phiếu thông thường. 

Cổ tức là một phần lợi nhuận của công ty được chia cho cổ đông dưới dạng tiền mặt, cổ phiếu mới hoặc tài sản khác. Nói dễ hiểu, cổ tức là cách công ty thưởng cho cổ đông vì sự đầu tư của họ vào công ty đó.

Cổ phần ưu đãi là gì
Cổ phần ưu đãi là gì?

Giả sử công ty X phân phối cổ tức hàng năm và quyết định phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức với tỷ lệ 5% cho mỗi cổ phần ưu đãi. Nếu một nhà đầu tư A sở hữu 100 cổ phần ưu đãi cổ tức, họ sẽ nhận được cổ tức 5% trước khi bất kỳ cổ đông cổ phiếu thông thường nào nhận được cổ tức. Nếu công ty có lợi nhuận, sau đó cổ đông cổ phiếu thông thường sẽ nhận cổ tức từ phần còn lại của lợi nhuận.

Cổ phần ưu đãi cổ tức có ưu điểm và hạn chế gì?

Ưu điểm

 • Tăng khả năng thu hút vốn đầu tư

Cổ phần ưu đãi cổ tức như một công cụ hữu ích để công ty bạn thu hút vốn từ những nhà đầu tư quan tâm đến việc đảm bảo một nguồn thu nhập đều đặn. 

Những nhà đầu tư này thường tìm kiếm cơ hội đầu tư với rủi ro thấp và ổn định, còn cổ phần ưu đãi cổ tức thì đáp ứng đúng nhu cầu này của họ.

 • Nâng cao uy tín công ty

Việc công ty chọn phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn tạo ra ấn tượng tốt về sự ổn định và cam kết đối với cổ đông. Chính vì điều này giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là những người đánh giá cao tính dự đoán và an toàn trong đầu tư.

 • Giảm rủi ro đầu tư 

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức thường nhận được lợi ích ổn định và cao hơn so với cổ phần thông thường. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro do sự biến động của lợi nhuận công ty, cũng như hạn chế ảnh hưởng từ sự thay đổi đột ngột trong giá cổ phiếu hay biến động thị trường.

Hạn chế

Một giới hạn khá điển hình của cổ đông ưu đãi cổ tức là họ không có quyền tham gia vào các quyết định của công ty, thiếu quyền lợi biểu quyết lớn trong các quyết định quan trọng của tổ chức. 

Như vậy, cổ đông ưu đãi cổ tức khá hạn chế trong việc tham gia vào quá trình định hình chiến lược và phát triển của công ty theo hướng mong muốn của mình.

 • Không có quyền tham gia biểu quyết tại các cuộc họp của công ty.
 • Không tham dự và tham gia Đại hội đồng cổ đông.
 • Không có quyền đề cử hoặc bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
Ưu điểm và hạn chế cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

Quyền lợi cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền lợi nhận cổ tức với mức cao hơn so với cổ đông thông thường. Cụ thể, quyền lợi này bao gồm:

 • Cổ tức Cố định (loại này không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty)

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ nhận được cổ tức cố định hàng năm, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức này được xác định cụ thể và ghi rõ trong cổ phiếu của cổ đông.

 • Cổ tức Thưởng

Ngoài cổ tức cố định, cổ đông cũng có quyền nhận cổ tức thưởng, tùy thuộc vào quyết định của công ty và thành công của các dự án hoặc chiến lược kinh doanh đã thực hiện. Mức cổ tức thưởng cũng được ghi rõ trong cổ phiếu.

Ví dụ: 

Bạn là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của công ty X. Công ty này quyết định trả cổ tức cố định là 5% giá trị cổ phiếu hàng năm và cổ tức thưởng 2% dựa trên thành tích kinh doanh nổi bật. Khi công ty đạt được lợi nhuận, bạn sẽ nhận được cả cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Đây cũng là điểm tăng hấp dẫn về quyền lợi cho quyết định đầu tư cổ phần ưu đãi cổ tức của bạn.

 • Quyền tiếp cận thông tin

Ngoài ra, quyền tiếp cận thông tin cũng là một trong những quyền lợi quan trọng của cổ đông ưu đãi cổ tức

Quy định tại điểm điểm đ và e Khoản 1 Điều 115, một cổ đông ưu đãi cổ tức có quyền xem xét Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết, Điều lệ công ty hay biên bản ĐHĐCĐ. Đồng thời có thể yêu cầu sửa đổi thông tin để đảm bảo tính chính xác và trung thực trong các tài liệu trên.

Quyền tiếp cận thông tin này giúp cổ đông ưu đãi cổ tức có khả năng theo dõi và can thiệp vào quản lý công ty một cách tích cực hơn, chưa kể đến là có thể bảo vệ quyền và lợi ích của họ trong quá trình đầu tư. 

Quyền lợi cổ phần ưu đãi cổ tức
Quyền lợi cổ phần ưu đãi cổ tức

Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần mà họ đã cam kết mua theo quy định của công ty. Ví dụ: Bạn đã cam kết mua 1,000 cổ phần ưu đãi cổ tức. Việc thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn đảm bảo công ty có đủ vốn để hoạt động và bạn không vi phạm các điều khoản hợp đồng.
 • Thường xuyên kiểm tra và tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Từ đó, bạn hiểu rõ quy định và chấp hành các quy tắc nội bộ của công ty tốt hơn.
 • Phải chấp hành nghị quyết và quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 • Có nghĩa vụ bảo mật thông tin công ty và chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Không được phép phát tán hoặc sử dụng thông tin đó một cách không đúng đắn.

Ngoài các nghĩa vụ đã liệt kê, cổ đông còn có nghĩa vụ tuân thủ mọi quy định khác theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty. Chi tiết quy định về nghĩa vụ này có thể tham khảo tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quy định về chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức

Như Dịch vụ Thuế 24h đã đề cập ở trên, hằng năm, cổ đông cổ phần ưu đãi sẽ được hưởng cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Tuy nhiên, liệu bạn có được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức? Và nếu được thì điều kiện liên quan đến việc chuyển nhượng này là như thế nào?

Theo quy định tại Điều 115 và điểm c khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình, trừ khi Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Ngoài ra, cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền tương tự như cổ đông phổ thông, ngoại trừ quyền biểu quyết, tham dự Đại hội đồng cổ đông, và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Xin lưu ý, nếu Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng như vừa đề cập trên đây, thì quy định này chỉ có hiệu lực khi đã được ghi rõ trong cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

So sánh cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần phổ thông

Trong lĩnh vực đầu tư và quản lý doanh nghiệp, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần phổ thông đóng vai trò quan trọng với công ty và nhà đầu tư. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm và quyền lợi của từng loại cổ phần, chúng ta sẽ so sánh cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần phổ thông dưới đây:

Đặc Điểm

Cổ Phần Ưu Đãi Cổ Tức

Cổ Phần Phổ Thông

Quyền biểu quyết

Không có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Ngoại trừ trường hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ có nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.

Có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Chuyển nhượng cổ phần

Tự do chuyển nhượng, trừ khi có quy định hạn chế trong Điều Lệ công ty.

Tự do chuyển nhượng cổ phần, trừ khi có quy định hạn chế trong Điều Lệ công ty hoặc cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu.

Quyền dự họp ĐHĐCĐ

Không có quyền tham dự.

Có quyền tham dự.

Quyền đề cử quản trị

Không có quyền đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm Soát.

Có quyền đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm Soát.

Quyền tham gia quyết định quan trọng

Không có quyền tham gia quyết định quan trọng về chiến lược kinh doanh và chính sách tài chính.

Có quyền tham gia và quyết định về những vấn đề lớn của công ty.

Quyền lợi cổ tức

Nhận cổ tức cố định và cổ tức thưởng mỗi năm. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Nhận cổ tức dựa trên lợi nhuận và quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Đối tượng nhà đầu tư

Thu hút nhà đầu tư muốn đảm bảo lợi nhuận ổn định và cao hơn.

Thu hút nhà đầu tư muốn tham gia vào quản trị và có quyền biểu quyết.

Quyền lợi và nghĩa vụ

Nhiều quyền lợi nhưng có hạn chế quyền tham gia quyết định.

Quyền lợi và trách nhiệm lớn hơn trong quyết định và quản lý công ty.

Khả năng chuyển đổi

Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. 

Căn cứ quy định

Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 114, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

Dịch vụ tư vấn pháp lý công ty cổ phần tại Dịch Vụ Thuế 24h

Công ty cổ phần được xem là loại hình phổ biến nhất trong việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, chủ yếu là do khả năng thu hút đầu tư lớn.

Nhu cầu của công ty cổ phần khi tiếp nhận đầu tư lớn thường phản ánh sự đa dạng hóa cổ phần, tức là việc phân chia vốn và quyền lợi giữa các cổ đông để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Sự đa dạng hóa này bao gồm việc phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức để thu hút các nhà đầu tư có nhu cầu khác nhau.

Tư Vấn Luật và Dịch Vụ Thuế 24h đã nắm bắt được các nhu cầu này và hiểu rõ về sự phức tạp của việc quản lý cổ phần trong môi trường doanh nghiệp. Nhờ vào đội ngũ chuyên môn hơn 11 năm kinh nghiệm thực tế, Dịch vụ Thuế 24h tự hào đã trở thành đối tác đáng tin cậy cho 100+ công ty cổ phần cần đến chúng tôi. 

Vậy, khách hàng sẽ nhận được quyền lợi gì?

Tư vấn miễn phí: Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, vướng mắc về pháp lý hoàn toàn miễn phí, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và có cái nhìn tổng quan về những vấn đề cần giải quyết.

Tận tâm, phục vụ 24/7: Sự thuận tiện và linh hoạt là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Dịch vụ tư vấn pháp lý có các chuyên viên nhiệt tình hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết mọi thách thức ngay khi phát sinh.

Chuyên nghiệp và uy tín – dịch vụ trọn gói giá tốt: Dịch vụ Thuế 24h đặt uy tín và chất lượng phục vụ làm phương châm hoạt động chính. Tại đây, khách hàng nhận được từ chúng tôi sự cam kết mang lại dịch vụ trọn gói với giá cả hợp lý. 

Doanh nghiệp hãy an tâm và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, còn mọi vấn đề pháp lý hãy để chúng tôi đồng hành!

Dịch vụ Thuế 24h chuyên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến công ty cổ phần gồm:

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Dịch vụ Thuế 24h chuyên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến công ty cổ phần

Câu hỏi thường gặp về cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có được quyền biểu quyết không?

Trên nguyên tắc chung là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nhưng nếu có quyết định liên quan đến việc thay đổi những quyền và nghĩa vụ mà cổ đông ưu đãi đang có, họ sẽ được quyền tham gia và đưa ra ý kiến để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được chia cổ tức như thế nào?

Khi bạn là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cách cổ tức được chia là thông qua 2 loại là:

 • Cổ tức cố định 
 • Cổ tức thưởng

Hãy ghi nhớ rằng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Thông tin về mức cổ tức này sẽ được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức mà bạn đã mua. 

Cổ phần ưu đãi cổ tức hấp dẫn ánh mắt của những nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận từ đầu tư cổ phần – tỷ lệ cao hơn so với cổ phần thông thường. 

Tuy nhiên, những cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức cũng phải đối mặt với một số hạn chế, đặc biệt là thiếu quyền biểu quyết trong các cuộc họp quyết định quan trọng của công ty. Việc này đặt ra yêu cầu cho nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn lựa cổ phần này trong chiến lược đầu tư của họ. 

Dịch vụ Thuế 24h mang đến dịch vụ tư vấn pháp lý trọn gói, uy tín dành cho công ty cổ phần. Chúng tôi là đối tác đáng tin cậy hỗ trợ các công ty cổ phần vượt qua những thách thức pháp lý mà họ đang đối mặt. Gọi ngay hotline hoặc để lại tin nhắn để được tư vấn miễn phí!

Bài viết mới nhất

Thời hạn góp vốn điều lệ

Quy định về thời hạn góp đủ vốn điều lệ công ty 2024

Trong một thị trường kinh doanh sôi động như Việt Nam, việc góp vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quyết định trách nhiệm tài chính của các thành viên, cổ đông và sự uy tín của công ty đối với cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có đủ vốn điều lệ cũng có khả năng huy động vốn dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy quy định về thời gian góp vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp phải chịu hình phạt như thế nào nếu không góp đủ số vốn cam kết? Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời hạn góp vốn điều lệ công ty và những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký vốn góp năm 2024. Văn bản pháp luật quy định về vốn điều lệ:

Chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty

Thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại Việt Nam, phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để vượt qua những rào cản về quy định pháp luật và tận dụng tiềm năng phát triển trong thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng quy mô kinh doanh mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như nâng cao uy tín thương hiệu, tăng khả năng huy động vốn và tham gia vào các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và chất lượng. Vậy thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Dịch Vụ Thuế 24h tìm hiểu về quy trình chuyển đổi và những điều cần lưu ý để thực hiện quy trình này một cách thuận lợi nhất. Các quy định pháp lý liên quan tới việc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số

tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh cá thể dễ dàng

Tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh giúp chúng ta dễ dàng xác nhận thông tin cần biết về hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, nghĩa vụ nộp thuế, quản lý thuế một cách hiệu quả hơn. Nhưng bạn chưa biết làm thế nào để tra cứu mã số thuế (MST) hộ kinh doanh? Không cần mất thời gian hay cảm thấy rắc rối khi không biết tìm kiếm thông tin ở đâu, sau đây là 3 cách miễn phí và vô cùng dễ thực hiện giúp bạn tra ngay mã số này. Đọc ngay bài hướng dẫn chi tiết cùng Dịch Vụ Thuế 24h bên dưới! Mã số thuế hộ kinh doanh là gì? Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, được cấp cho các hộ kinh doanh khi họ đăng ký kinh doanh(1). Đây là một phần quan trọng của quy trình đăng ký doanh nghiệp. Hãy xem mã số thuế hộ kinh doanh như là một “chứng minh nhận diện” cho hộ kinh doanh. Giống như một số CMND/CCCD của cá

hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không

Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không?

So với một số loại hình doanh nghiệp, mô hình hộ kinh doanh cá thể thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân vì tính linh hoạt và đơn giản. Tuy nhiên, khi tài sản cá nhân và tài sản công ty không phân biệt rõ ràng có thể tạo ra rủi ro về tài chính cho hộ kinh doanh.  Tư cách pháp nhân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản ổn định và phát triển kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?  Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ giải đáp câu hỏi này thông qua việc làm rõ điều kiện nào để có tư cách pháp nhân, loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có phức tạp không,… Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân? Nói dễ hiểu, pháp nhân là một khái niệm chỉ một tổ chức có tư cách pháp lý riêng biệt, tức là một thực thể pháp lý độc lập và có thể tham gia vào các

Đặc điểm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là gì? 6 Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

Bạn đã có ý tưởng và muốn mở ngay một cửa hàng quần áo thời trang của riêng mình? Hay bạn là một người trẻ muốn tự khởi nghiệp với dự án xe bánh mì lưu động cùng với nhóm bạn? Nếu các bạn đều đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh linh hoạt, dễ đăng ký với quy mô nhỏ, hãy tìm hiểu khái niệm: Hộ kinh doanh cá thể. Trong bài viết dưới đây, Dịch Vụ Thuế 24h giải đáp tất tần tật cho quý bạn đọc về hộ kinh doanh là gì. Mô hình này khác gì với loại hình doanh nghiệp/công ty? Đặc điểm về tính pháp nhân, trách nhiệm tài sản, cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể, có nghĩa vụ và quyền lợi như thế nào?  Dịch Vụ Thuế 24h giúp bạn kinh doanh dễ dàng ngay từ khi bắt đầu! Đọc ngay bài viết bên dưới.  Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình thành lập và điều hành. Trong hộ kinh doanh, các thành viên hoặc cá nhân chịu trách nhiệm

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.