Bảng giá dịch vụ kế toán

ke toan tron goiBẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ)

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI

(Áp dụng chung cho các Công ty  tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương)

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)

Số hóa đơn

Không có tờ khai hải quan

Có tờ khai hải quan

Không có hóa đơn

1.500.000/quý

1.500.000/quý

Dưới 10

2.100.000/quý

2.400.000/quý

Dưới 18

2.400.000/quý

2.700.000/quý

Dưới 28

3.000.000/quý

3.600.000/quý

Dưới 48

3.300.000/quý

4.200.000/quý

Dưới 68

4.200.000/quý

4.800.000/quý

Dưới 88

4.500.000/quý

5.100.000/quý

Dưới 108

4.800.000/quý

5.400.000/quý

Dưới 128

5.100.000/quý

6.000.000/quý

Dưới 158

6.600.000/quý

7.500.000/quý

Dưới 188

7.500.000/quý

9.000.000/quý

Từ 188 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 15.000đ/hóa đơn

Vui lòng gọi 0917.371.518  hoặc 0916.108.136 

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng)

Số hóa đơn

Đào tạo - Khách sạn – Logistics

Ngành tư vấn và dịch vụ khác

Không có hóa đơn

1.500.000/quý

1.500.000/quý

Dưới 10

1.800.000/quý

1.800.000/quý

Dưới 18

2.100.000/quý

2.100.000/quý

Dưới 28

2.400.000/quý

3.000.000/quý

Dưới 48

3.000.000/quý

3.600.000/quý

Dưới 68

3.600.000/quý

4.500.000/quý

Dưới 88

4.200.000/quý

5.100.000/quý

Dưới 108

4.500.000/quý

6.000.000/quý

Dưới 128

5.400.000/quý

6.900.000/quý

Dưới 158

6.000.000/quý

7.800.000/quý

Dưới 188

7.200.000/quý

8.100.000/quý

Từ 188 trở lên

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 12.000đ/hóa đơn

Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 16.000đ/hóa đơn

Vui lòng gọi 0917.371.518  hoặc 0916.108.136 

 

NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT - GIA CÔNG - LẮP ĐẶT)

Số hóa đơn

Thi công xây dựng
Sản xuất, Gia công

Trang trí nội thất - lắp đặt

Không có hóa đơn

2.100.000/quý

2.100.000/quý

Dưới 10

2.700.000/quý

2.400.000/quý

Dưới 18

3.000.000/quý

3.000.000/quý

Dưới 28

4.200.000/quý

3.900.000/quý

Dưới 48

5.700.000/quý

5.400.000/quý

Dưới 68

6.300.000/quý

6.000.000/quý

Dưới 88

7.200.000/quý

6.900.000/quý

Dưới 108

9.000.000/quý

8.700.000/quý

Dưới 128

10.200.000/quý

9.900.000/quý

Dưới 158

11.400.000/quý

10.500.000/quý

Dưới 188

12.600.000/quý

12.000.000/quý

Từ 188 trở lên

Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 25.000đ/hóa đơn


TƯ VẤN NHANH: 0917.371.518 hoặc 0916.108.136

Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần QUANG HUY có mặt” chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.