Bà Trần Hải Anh - Giám đốc

Qua thời gian làm việc với công ty Quang Huy, tôi rất hài lòng về nhân viên của Công ty. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến công ty, chúc công ty càng ngày càng lớn mạnh.